22 augusti, 2022

Debatt: Nu får vi ordning på Mörbylånga kommun

Valet är nära och hur framtiden ska bli ska avgöras. Vi moderater går till val på att få ordning på Mörbylånga kommun, på att skapa en bättre plats att bo, leva och utvecklas på. Mörbylånga kommun kan mycket bättre.

Mörbylånga är en trygg kommun med hög kvalitet i skola, vård och omsorg – bland de bästa i landet. Men vi tillhör också de dyraste kommunerna i landet. Mörbylånga kommun har de högsta totala kostnaderna för fjärrvärme, el, avfall samt vatten och avlopp i Kalmar län, höga avgifter i välfärden och en skattesats som tillhör de högsta i landet. Så behöver det inte vara. Vi kan bättre.

Vi har prioriterat vad vi vill göra för att skapa en bättre kommun:

# Sänkt kommunalskatt

Skatten är alldeles för hög i Mörbylånga kommun. Vi sänker den med 40 öre i ett första steg. Det har vi råd med. Genom att bromsa kostnadsutvecklingen finns utrymme för både sänkt skatt och fortsatt hög kvalitet.

# En tryggare kommun och hållbart samhälle

Trygghet kan inte tas för givet. Det visar den grova våldsspiralen i Sverige. Samhällets närvaro måste öka på kvällar och helger. Missbruksvård och psykisk ohälsa får inte falla mellan stolarna. Det behövs mer belysning och kameraövervakning. Klimat- och miljösatsningar som också gynnar de gröna och blå näringarna samt besöksnäringen ska fokuseras på.

# Studiero och höjda meritvärden i skolan

Alltför många barn och ungdomar vittnar om att det är stökigt i klassrummen. Den som vill studera får ingen ro och studiemotivationen sjunker. Resultatet syns i elevernas betyg. Detta måste vi få bukt med och det är bråttom.

# Friskolorna ska finnas kvar

Socialdemokraterna går till val på kraftigt försämrade villkor för friskolorna i en hetsig jakt på vinster. Men våra populära friskolor, där mer än var fjärde elev går, gör inga stora vinster och får lägga ner med Socialdemokraternas politik. Skolvalet flyttas från barn och föräldrar till politikerna i utbildningsnämnden. Det får inte hända.

# Fokus på personal och kvalitet inom vård och omsorg

Vi har en bra vård- och omsorgsverksamhet men vi kan höja kvalitet och trivsel genom fokus på mer närhet och närvaro. Vi frigör tid genom att ta bort städning och serviceuppdrag från undersköterskorna. Vi gör det lättare att orka med det hårda arbetet. Vi ökar delaktigheten och vi satsar på fortbildning. Vi gör oss till en attraktivare arbetsgivare.

# Fler bostäder och nya boendealternativ för äldre

Vi är en attraktiv kommun att bygga bostäder i men det krävs en högre takt i planarbetena. Vi behöver 100 nya villatomter. Kommunal mark som inte utvecklas säljs. Det kommunala bostadsbolaget ska inte konkurrera med privata aktörer, utan komplettera marknaden utanför centralorterna. Privata trygghets-/seniorboenden i bland annat Mörbylånga och Grönhögen ska stimuleras.

# Utveckling av det lokala näringslivet

Ett paket för nyetableringar och företagsexpansion som spänner över stimulanser, förbättrad och snabbare service till reformerad upphandling samt rätt att utmana kommunal verksamhet sjösätts. Särskilda insatser görs för att aktivt locka hit företag och för att södra Öland ska bli en del i utvecklingen av den gröna industrin. Kommunens näringslivsverksamhet integreras med Borgholms i ett gemensamt utvecklingsbolag.

# Fler i arbete och färre i utanförskap

Personer som står långt från arbetsmarknaden stöttas i att driva sociala företag. En kommunal personalpool skapas för att till exempel bidra med händer och fötter i omsorgen. Kommunen ansöker om att bli försökskommun för en arbetsförmedling i samarbete med näringslivet. Krav ställs på att personer med försörjningsstöd strävar mot anställningsbarhet.

Vi är övertygade om att Mörbylånga kommun inte är sämre än andra kommuner, att vi också kan skapa bättre och effektivare verksamhet utan att kvaliteten tummas på. Men det kräver förmågan att tänka nytt och annorlunda, att våga ta sig an svåra utmaningar, att inte välja den lätta vägen – utan den rätta vägen.

Ulrik Brandén (M), oppositionsråd

Ta ställning och dela artikeln