2 september, 2022

Näringslivet i Kalmar län

Region Kalmar län måste ta ett samlat grepp och ansvar för att förbättra företagsklimatet i länet. För att detta ska bli möjligt måste regionen också kunna följa företagsklimatets utveckling genom att ta fram säkra, effektiva och tillförlitliga metoder för mätning på länsnivå. Nivån på kommunala tillsyns- och serviceavgifter varierar kraftigt mellan kommunerna och är en viktig faktor för hur företagsklimatet uppfattas. Regionen måste sätta fokus på dessa, i många fall, orimliga skillnader genom att genomföra en kartläggning av avgifterna i länet, vilket kan utgöra en grund för det fortsatta arbetet för ett förbättrat företagsklimat.

Ytterligare ett led i arbetet för ett förbättrat företagsklimat är att inrätta ett näringslivsråd, med bred representation från både enskilda företag och branschorganisationer, som har ett tydligt uppdrag och syfte. I dag finns till exempel ett så kallat Tillväxtsforum och ett Industriforum som båda saknar bred representation och adekvata uppdrag.

Många mindre och lokala företag upplever det som krångligt att delta i offentliga upphandlingar. Undersökningar visar att det inom offentlig verksamhet finns miljardbesparingar att göra på effektiviseringar och kompetenshöjande insatser inom detta område. Därför måste Region Kalmar län ta fram en upphandlingsskola i samverkan med kommunerna.

Företag som kontaktar Region Kalmar län ska få så snabba och tydliga svar som möjligt. Därför måste regionen införa en servicegaranti vid företagskontakter, ett exempel där en sådan är lämplig är vid ansökningar om företagsstöd. En översyn behöver göras för att se hur olika typer av företagsstöd kan göras mer lättillgängliga och marknadsföras bättre. Det är viktigt att den nu beslutade regionala företagsinkubatorn som Moderaterna föreslagit blir en angelägenhet för hela länet och upplevs som lättillgänglig, oavsett var i länet företagen är verksamma.

Företagarna i Kalmar län har hög medelålder och många företag som skulle kunna drivas vidare läggs ner när ägarna inte hittar någon köpare, eller planerade ägarskiften av olika orsaker går i stöpet. Det innebär förlorade arbetstillfällen och minskad kommersiell service. I några kommuner i länet bedrivs projekt med fokus på innovativa ägarskiften, något som regionen bör utvidga till ett länsomfattande arbete.

Vi vill
• Att Region Kalmar län tar ett samverkande ansvar för att förbättra företagsklimatet i länet
• Att Region Kalmar län tar fram tillförlitliga mätmetoder kring företagande på länsnivå
• Inrätta ett näringslivsråd med bred representation och tydligt uppdrag
• Ta fram en upphandlingsskola enligt Växjömodell
• Införa en servicegaranti när företag kontaktar Region Kalmar län
• Göra företagsstöd mer lättillgängliga och marknadsföra dem bättre
• Inrätta en lättillgänglig företagsinkubator för hela länet
• Starta ett länsomfattande projekt för innovativa ägarskiften

Ta ställning och dela artikeln