14 mars, 2023

Nära vård är inte regionens största fråga

Begreppet ”nära vård” lovprisas upprepat av Emmy Ahlstedt (C) i ett debattinlägg. Är dess innebörd så svårtydd? Eller är ”nära vård” en täckmantel för S, C och V att fortsätta stänga ned vårdplatser på länets sjukhus?

Och överlåta ansvaret på kommunerna, som saknar ekonomiska och kompetensmässiga resurser?

Vi hoppas att Emmy Ahlstedt träffar undersköterskor, sjuksköterskor och medicinska sekreterare på hälsocentralerna – inte bara chefer som säger det hon vill höra. När vi är ute ”på golvet” hör vi inte sällan ”vad menar politikerna – den nära vården har vi ju alltid jobbat med. Det är inget nytt”.

Tidningens läsare har säkert också noterat vad namnkunniga och erfarna läkare såsom Jörg Carlsson, Erik Lexne och Gerhard Kjellén skriver. Exempelvis jämförs ”nära vård” med ”Kejsarens nya kläder”.

Vi hoppas att Emmy Ahlstedt träffar länets kommunpolitiker och tjänstemän och stillar oron för extraarbetet, berättar tydligt vem som ska betala samt stå för kompetensen. Det är viktigt att regionen inte är passiv utan hjälper kommunerna med lösningarna.

Nära vård är inte regionens största fråga. Det verkliga hotet inom hälso- och sjukvården i Region Kalmar län är att vårdplatser saknas, avdelningar stängs samt medarbetare och facken beskriver en ohälsosam arbetsmiljö. När ska S, C och V ta bristen på sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor och läkare på allvar?

Carl Dahlin (M), regionråd Region Kalmar län

Ta ställning och dela artikeln