7 juni, 2022

Moderaterna vill ge regionanställda bättre förutsättningar

Moderaterna satte fokus på Torsås hälsocentral vid ett besök på måndagen. De vill genomföra en palett av åtgärder för att Region Kalmar län ska bli en av landets bästa arbetsplatser.

– Det är åtgärder som berör ökad lönespridning, förbättrad arbetsmiljö och att erbjuda flera möjligheter till fortbildning och att göra karriär, säger Carl Dahlin (M) som är vice ordförande i regionens personalutskott.

Som det är nu så lägger regionen årligen en kvarts miljard kronor på att hyra in bemanning i stället för att satsa på befintliga medarbetare.

– Andra frågor som är viktiga för våra medarbetare är höjt ob-tillägg, friskvårdstimma samt hur vi kan rekrytera och behålla fler anställda i olika yrkesgrupper på landsbygdens hälsocentraler som den i Torsås.

Två frågor Dahlin tar med sig från Torsås hälsocentral är trångboddheten, att lokalerna inte räcker till, samt att det är svårt att rekrytera nya unga läkare vilket riskerar att påverka sjuksköterskornas arbetsmiljö.

– Regionen måste lägga mer vikt vid att rekrytera och inte minst behålla medarbetare, säger Carl Dahlin.

Ta ställning och dela artikeln