6 september, 2022

Moderaterna presenterar akuta åtgärder för att hantera elkrisen

Sverige befinner sig i en mycket allvarlig situation. Elpriserna är nu så höga att människor kan behöva gå från hus och hem och företag gå i konkurs om ingenting görs. Det finns även en stor risk för planerade strömavbrott i södra Sverige. Vid ett maktskifte kommer Moderaterna omedelbart att aktivera alla tillgängliga kraftanläggningar i Sverige. Socialdemokraterna har skapat elkrisen – Moderaterna kommer att prioritera att lösa den.

Elkrisen är Socialdemokraternas fel

Socialdemokraternas nedstängning av kärnkraften de senaste 20 åren är den främsta anledningen till den elkris som Sverige befinner sig i. Det har lett till högre elpriser, sämre stabilitet i energisystemet och ökade utsläpp. Svenska kraftnät konstaterar att det finns en högre samvariation mellan elpriserna i Sverige och på kontinenten, vilket beror på kärnkraftens nedläggning.

Elpriserna slår rekord och riskerar att driva människor från hus och hem.

I södra Sverige slår elpriserna nya rekord varje månad. Skillnaden i elpris mellan norra och södra Sverige tog fart när Ringhals 1 och 2 stängdes. I augusti 2009 kostade ett ett bundet elavtal cirka 1100 i kronor i månaden i båda södra och norra Sverige. I augusti 2022 var priset cirka 12 400 kronor i södra Sverige och 3500 kronor i norra Sverige.

De höga elpriserna riskerar att driva människor från hus och hem. Elbolag varnar för att elräkningen kan landa på 40 000 kr i månaden. Antalet elkunder hos Kronofogden ökar snabbt. Allt fler företag larmar om att de behöver stoppa eller till och gå i konkurs. Det är allvar nu.

Risk för strömavbrott och längre nätsammanbrott

Svenska kraftnät menar att det finns en ”reell risk” att elanvändare blir bortkopplade från elnätet i vinter på grund av effektbrist i Sverige. Samtidigt varnar experter för att risken för ett långvarigt nätsammanbrott har ökat.  Risken finns att elsystemet i södra och mellersta Sverige inte kan startas om vid en stor störning.

Moderaterna presenterar akuta åtgärder för att hantera elkrisen

1. Svenska Kraftnät ska aktivera alla tillgängliga kraftanläggningar i Sverige

Moderaterna kommer omedelbart att ge Svenska kraftnät i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att aktivera alla tillgängliga planerbara kraftanläggningar för elproduktion i Sverige. Det bör både omfatta anläggningar som är aktiva på marknaden och sådana som inte är det i nuläget. Syftet är att undvika bortkoppling, sänka elpriserna och jämna ut skillnaderna i pris mellan norra och södra Sverige.

Den sammanlagda outnyttjade kapaciteten i Sveriges kraftvärmeverk bör kunna motsvara effekten i Ringhals 1 och 2.

2. Ta bort hinder för kraftvärmen

Kraftvärme är en källa till lokal, planerbar och stabil energiförsörjning. Socialdemokraterna har höjt eller infört flera skatter som gjort kraftvärmen mindre lönsam. Det har lett till mindre kraftvärmeproduktion i Sverige.

Moderaterna kommer att avskaffa dessa skatter i höstbudgeten 2023.

3. Inför högkostnadsskydd senast 1 november och säkra EU-stöd

Moderaterna kommer att införa ett högkostnadsskydd som är på plats senast den 1 november 2022. Det innebär att kapacitetsavgifter förs tillbaka till kunderna. Den senaste prognosen från Svenska kraftnät visar att det rör sig om 90 miljarder kronor.

Den exakta utformningen av högkostnadsskyddet ska tas fram av Svenska kraftnät. Det är oklart om EU-regler tillåter kompensation av alla hushåll eller bara särskilt utsatta hushåll. Men Moderaterna föreslår alternativ finansiering om så är fallet – vilket gör att alla hushåll kompenseras med Moderaternas förslag – till skillnad från regeringens förslag.

4. Inför stöd till energieffektivisering

I dag finns det ett grönt skatteavdrag som kan användas för att minska kostnaderna vid investering i bland annat solceller och egen energilagring. Moderaterna kommer att utvidga det gröna avdraget i statsbudgeten 2023. Vi kommer att bredda stödet så att även investeringar för energieffektivisering inkluderas och vi kommer att göra stödet mer generöst genom att utöka det från 15 till 20 procent av kostnaderna för arbete och material.

5. Krav på minskad elförbrukning i offentlig verksamhet

För att minska elförbrukningen kommer vi också att kräva att all offentlig verksamhet som inte är samhällskritisk ska minska sin icke-nödvändiga elförbrukning. Det kan till exempel handla om att installera mer energisnål belysning och styra användningen så att inte onödig el dras på natten. Energimyndigheten ska få ett uppdrag att stödja verksamheterna i arbetet – samt införa ett nationellt elbesparingsmål för myndigheterna.

Ta ställning och dela artikeln