15 december, 2023

Mindre politisk klåfingrighet ökar bostadsbyggandet

Replik på debattinlägg om bostadsbyggande, publicerad 6 december. Bostadsbyggandet har fallit kraftigt till följd av ökande räntor och en kraftig inflation som driver på materialkostnaderna.

Faktum är dock att byggandet har varit på alldeles för låga nivåer under lång tid. I över hälften av Sveriges kommuner råder bostadsbrist och det byggs fortsatt alldeles för få bostäder.

Lösningen är inte Socialdemokraternas föreslagna bolåneskatt som gör det än dyrare att äga sin bostad, eller deras planekonomiska bostadsköer. Den moderatledda regeringen arbetar istället med en rad reformer för att lösa de strukturella problem den svenska bostadsmarknaden har. Byggande i Sverige måste gå snabbare och enklare, idag finns det alldeles för mycket administrativt krångel och handläggningstiderna är i många delar av landet alldeles för långa.

Vad Sveriges fallande bostadsbyggande däremot inte beror på är avskaffandet utav Socialdemokraternas misslyckade investeringsstöd. Även Socialdemokraternas närstående Hyresgästföreningen har visat att många av bostäderna som byggdes med hjälp av stödet hade tillkommit ändå. Stora delar av de nära 15 miljarder kronor Socialdemokraterna satsat på detta är pengar som gått rätt i sjön.  Investeringsstödet fick också oavsiktligt negativa konsekvenser i och med att lägenheterna var små för att maximera lönsamheten inom ramarna för stödet.

Den sociala träffsäkerheten var obefintlig; ett stort antal smålägenheter koncentrerades till vissa områden, med risk för ökad trångboddhet och torftiga boendemiljöer som minskar livskvaliteten för de boende. Dessutom, som i exemplet Snurrom i Kalmar, skapade investeringsstödet på vissa platser en storskalig hyreshusbebyggelse som blev ett snabbspår mot ett utsatt område och därmed mångdubblar risken för att dessa områden ska bidra till ett växande utanförskap.

Branschen och dess anställda kan inte vänta på de stora och tidskrävande reformer Socialdemokraterna talar om, de behöver stöd nu. Regeringen har därför redan vidtagit åtgärder för att främja sysselsättningen i branschen genom våra befintliga system, bland annat genom en tillfällig höjning av taket för rotavdraget.

Bostadsbyggandet kommer inte komma igång genom att öka statens klåfingrighet och en ökad byråkrati. Det som krävs för att bostadsbyggandet ska komma ikapp är regelförenklingar och en mindre reglerad bostadsmarknad.

Marie Nicholson (M), riksdagsledamot

Malin Sjölander (M), regionråd

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd Kalmar

Carl Dahlin (M), regionråd

Ta ställning och dela artikeln