15 maj, 2024

M och KD vill ge regionens medarbetare större frihet

Personalbrist är en av vår tids stora ödesfrågor. Många regioner har problem med att anställa fast personal, och under långa perioder har även Region Kalmar län haft en alltför hög andel hyrpersonal, vilket genererat stora merkostnader.

Vi vet, efter många samtal med sjukvårdspersonal, att man är frustrerad över arbetssituationen, arbetsmiljön och brist på inflytande i styrningen. Även om många trivs med sina jobb så finns det stor förbättringspotential. Vem vet mer om hur man skapar en bra arbetsplats än personalen själva?

Med bakgrund av detta har vi Moderater och Kristdemokrater nu föreslagit att låta medarbetare i Region Kalmar län få möjlighet att driva sin verksamhet som intraprenad. Det innebär att man arbetar under företagsliknande former, men fortfarande inom regionens verksamhet, klinik eller enhet.

Genom ett avtal direkt med de styrande inom regionen får den verksamhet som drivs som intraprenad ett eget budgetansvar och en stor frihet att själva påverka inriktningen. Med andra ord, de får större frihet och ansvar att själva utforma arbetsformer, mål och arbetsmiljö efter egen vilja och förmåga. Och eftersom resurserna stannar inom verksamheterna kan de som driver verksamheten utvärdera bäst var varje krona gör mest nytta, samtidigt som man ständigt kan sträva mot förbättrade rutiner och arbetsprocesser.

Den stora vinsten är att medarbetarna får större frihet över sin arbetssituation, får möjligheter att arbeta på nya sätt och mycket kortare beslutsvägar; något som efterfrågas väldigt ofta av personalen själva. Detta skulle göra regionen till en än mer attraktiv arbetsgivare. Samtidigt ger personaldrivna enheter också en större möjlighet att testa nya arbetssätt som många gånger är mer effektiva och ger bättre kvalitet för patienterna.

Frågan är inte ny för våra partier, men nu ser vi äntligen en möjlighet att samla en majoritet i regionfullmäktige för att göra verklighet av förslaget, då Centerpartiet – som är en del av den styrande majoriteten nu bytt fot i frågan och är villiga att pröva detta. Region Kalmar län har inte råd att missa denna möjlighet. Om vi vill behålla och attrahera medarbetare till Region Kalmar län så måste vi hela tiden vara öppna för nya arbetssätt. Är det så att medarbetare faktiskt vill testa på att driva verksamheter som intraprenad så anser Moderaterna och Kristdemokraterna att det är dags att testa det!

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

Jimmy Loord (KD), vice ordförande hälso- och sjukvårdsberedningen

Lennart Hellström (M), ledamot hälso- och sjukvårdsberedningen

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), ledamot personalutskottet

Ta ställning och dela artikeln