25 oktober, 2022

M och KD i Region Kalmar län presenterar gemensamt budgetförslag

Region Kalmar län står inför svåra tider. Efter flera år av stora statliga bidrag uppvisar majoritetens förslag till budget för 2023 ett underskott på 150 miljoner kronor och ett avstånd till resultatmålet för god ekonomisk hushållning på hela 350 miljoner kronor.

Moderaterna och Kristdemokraterna har under föregående mandatperiod återkommande varnat för denna utveckling och efterlyst såväl tydliga prioriteringar som nytänkande. I detta dokument redovisar vi våra förslag för förnyelse och ekonomi i balans.

Läs hela budgeten som är bifogad här nedanför.

Ta ställning och dela artikeln