26 augusti, 2022

M, KD och L kräver extrainsatt regionfullmäktige

År 2006 beslutade dåvarande landstingsfullmäktige att en palliativ enhet skulle tillskapas på Västerviks sjukhus. De socialdemokratiskt ledda majoriteterna 2006-2018 ignorerade detta beslut, men till sist kom verksamheten igång för ett par år sedan. Nu har avdelningen dock stängt, på obestämd tid, på grund av personalbrist.

Nu kräver Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att beslutet lyfts till ett extrainsatt regionfullmäktige.

– Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Dess föregångare landstingsfullmäktige har beslutat att en palliativ enhet ska finnas på Västerviks sjukhus. Ska man stänga enheten måste det beslutet rivas upp av samma beslutsnivå, det vill säga regionfullmäktige. En verksamhets- eller utbudsförändring måste alltid hanteras av politiken. Vi kommer yrka på att verksamheten fortsatt ska hållas öppen, säger Malin Sjölander, regionråd för Moderaterna

– Det är anmärkningsvärt att man stänger utan att lyfta frågan politiskt. Ännu har jag inte ens sett någon politiskt ansvarig från Socialdemokraterna eller Centerpartiet kommentera stängningen. Personalansvarigt regionråd Mattias Adolfson (S) ägnar mer tid åt smutskastning och pseudodebatter än åt medarbetarfrågorna. Jag tycker det agerandet är ovärdigt i det allvarliga läge som patienterna och sjukhuset befinner sig i, säger Jimmy Loord, regionråd för Kristdemokraterna

– Socialdemokraterna och Centerpartiet har inte rätt att stänga den palliativa avdelningen. Det strider mot beslutet som togs 2006. Vill de stänga avdelningen så måste frågan lyftas till rätt politisk nivå. Det behöver göras omedelbart. Vi kräver därför att frågan lyfts till ett extra fullmäktige så får S och C argumentera och yrka för sin stängning av enheten i talarstolen. Sedan får vi rösta om saken i god demokratisk ordning. Vi tre partier kommer rösta mot en stängning, säger Johanna Wyckman, regionråd för Liberalerna

En formell skrivelse till regionfullmäktiges presidium, med begäran om ett extra sammanträde med regionfullmäktige, kommer skickas in i dag.

Ta ställning och dela artikeln