10 augusti, 2022

Liberalerna tillbaka i samarbete med M och KD i regionpolitiken

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Region Kalmar län har i dagarna två träffats i Oskarshamn för att tillsammans bygga en bas inför framtiden. Till M och KDs stora glädje lämnade L majoritetssamarbetet med S och C i början av sommaren. Ganska snabbt bestämde vi tre partier att vi skulle försöka hitta tillbaka till varandra, då vi vet att vi har lika värderingar och är överens i många frågor.

– I mitten av juni lämnade Liberalerna det majoritetsstyre vi haft med S och C under denna mandatperiod. Då fattade vi ett beslut om att vi vill återgå till en borgerlig gemenskap och ett borgerligt styre i regionen, säger Johanna Wyckman (L)

– Det är glädjande att vi i dag sitter här ihop och vet att vi har goda chanser till att bidra till ett nytt styre. Självklart går alla tre partier till val på egna frågor, men vi har också identifierat frågor som vi kan gå till val tillsammans på. Då har vi valt att, utöver ekonomin, fokusera på tre områden, vården, medarbetarna och infrastrukturen, säger Jimmy Loord (KD)

– Vårdköerna i länet har ökat, och det var en tendens vi kunde se redan innan pandemin slog till. Var sjätte vårdplats har stängts, och detta i sig bidrar till längre vårdköer. Men sedan måste vi också ha en öppen dialog med tjänstepersonerna för att förstå hur köerna ska kortas ned, fortsätter Jimmy Loord (KD)

– Och just medarbetarfrågorna är kopplade till vården. Regionens medarbetare sliter dagligen för att våra invånare ska få den vård de behöver. För utan medarbetarna blir det ingen vård. Därför måste frågan stå högst upp på agendan och således tillsätta en kriskommission. Vi måste anställa fler och jobba med arbetsmiljön, det är också en jämställdhetsfråga då sjukvården är kvinnodominerad så och vi måste uppvärdera statusen, tillägger Johanna Wyckman (L)

– Sedan är infrastrukturen ett prioriterat område eftersom Kalmar län fortfarande är eftersatt vad gäller vägar som knappt går att åka på, men också järnvägar vi inte vet hur länge de överlever. Och regeringens projekt med höghastighetståg har vi starkt satt oss emot. Ett projekt som kommer äta upp minst 400 miljarder kronor, och inte kommer komma länet till dels. Resurser som i stället hade kunnat tillfalla projekt som gynnar länet och landsbygden, snarare än storstäderna, och som dessutom ligger i närtid, säger Malin Sjölander (M)

– Och hela regionens ekonomi måste granskas och gås igenom noggrant. Det går att genomföra effektiviseringar utan att på så sätt göra besparingar, inom till exempel sjukvården. Varje skattekrona måste nyttjas så effektivt som möjligt, fortsätter Malin Sjölander (M)

– Vi tre partier vill tillsammans bidra med ett annat politiskt ledarskap. Socialdemokraterna skönmålar, men vi måste vara ödmjuka och erkänna när något är dåligt eller inte fungerar. Gör vi inte det så får vi inte någon anledning att rätta till det, avslutar Jimmy Loord (KD)

Ta ställning och dela artikeln