10 februari, 2023

Låter S, C och V kulturen vara fri?

I tidningen (Barometern) den 27/1 skriver Karin Helmersson (C), Malin Anell (S) och Lena Granath (V) om ”sin” kulturturné genom länet. Detta är möten som genomförts med länets kommuner inför framtagandet av en ny kulturplan. Möten där även vi oppositionspolitiker från Moderaterna liksom ansvariga tjänstepersoner har medverkat. Värt att notera har dock ett av de tre undertecknande majoritetsråden inte varit med en enda gång på ”sin turné”.

Vid mötena har kommunerna tryckt på vikten av att tänka helt nytt, ”utanför boxen”, när den nya kulturplanen tas fram. Vi Moderater har under hela förra mandatperioden och inledningen av denna lagt förslag i den riktningen inom kulturpolitiken. Det har bland annat handlat om krav på kulturinstitutionerna att samverka och effektivisera mer, ökad kultursponsring och självfinansieringsgrad.

Vårt syfte har varit att frigöra regionala resurser som kan användas till att stötta fler kulturskapare och bidra till ännu mer kultur i länet.

Det är såklart glädjande att majoriteten nu tydligt står upp för att kulturen i Kalmar län ska stå fri från politisk klåfingrighet vad gäller dess innehåll. Det vore positivt om vi ser början på ett förändrat synsätt hos S, C och V. Förra mandatperioden visade nämligen en undersökning från Myndigheten för Kulturanalys (”Så fri är kulturen”, juni 2021) att risken för politisk styrning av kulturen hade ökat. Exempelvis protesterade bokförläggare mot politiska försök att styra litteraturens innehåll, samtidigt så ville statsråd i den S-ledda regeringen bestämma över innehållet i SVT:s nyhetssändningar.

Vi Moderater menar att ett fritt och starkt kulturliv i Kalmar län är en grundbult för demokrati, folkhälsa och regional utveckling.

Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd med ansvar för regional utveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik

Carl Dahlin (M), oppositionsråd med ansvar för regional utveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik

Ta ställning och dela artikeln