8 november, 2023

Låt Sverige växa sig starkt och kraftfullt

Det går ju inte välja parti! Det är samma visa från höger till vänster! Alla bara står och skyller på varandra! Visst har vi alla hört någon uttrycka sin frustration över hur den politiska debatten låter?

Ja, vi har kanske till och med tänkt det själva. Spelar det någon roll vad jag röstar på? Är det verkligen någon skillnad på partierna? Vill inte bara politikerna ha makt och sko sig på oss skattebetalare? Själv har jag faktiskt hög tilltro till de flesta folkvalda, oavsett vilken partifärg de har. Jag brukar alltid känna att vi alla vill det bästa för Sverige och dess invånare.

De flesta av oss som väljer att engagera sig politiskt gör det på sin fritid och av sin övertygelse. Men även om vi alla vill det bästa så finns det skillnader och det är just dessa som får oss att vilja engagera oss. För en moderat politiker är det två värdeord som ligger till grund för hur vi ser på samhället och våra medmänniskor. Det är två ord som har gamla rötter och som kom att formas under upplysningstiden – liberalism och konservatism.

”Liberalismen har genom sin höga syn på människan lagt grunden för ett öppet och tillåtande samhälle, det spelar ingen roll om du är du eller kvinna, gay eller hetro, muslim eller kristen, rik eller fattig, alla har samma värdighet och frihet.”

Emil Jörgensen, ledamot kommunfullmäktige Oskarshamn

Liberalismen utgår från att varje människa är fri. Fri att i grunden definiera vem jag är, hur jag vill leva och vad jag vill uppnå. Liberalismen har en positiv människosyn, ge varje människa fullständiga möjligheter och friheter så kommer hon att skapa det bästa kring sig. En liberal tänker att skatter är något dåligt, bättre att vi får välja själva vad vi vill lägga våra pengar på.

På samma sätt vill en liberal tänkare inte begränsa människor för mycket genom regler, denne måste få bestämma själv. Liberalismen har genom sin höga syn på människan lagt grunden för ett öppet och tillåtande samhälle, det spelar ingen roll om du är du eller kvinna, gay eller hetro, muslim eller kristen, rik eller fattig, alla har samma värdighet och frihet.

Liberala tankar har lagt grunden för lika och allmän rösträtt, vår valfrihet i vård skola och omsorg bygger på liberala idéer, liberalismen kommer till uttryck i våra grundlagar om yttrandefrihet och föreningsfrihet.

Konservatismen å sin sida vill bevara det goda och naturliga. Familjen är en viktig enhet i samhället, där fostras unga människor att bli goda medborgare. Landet har också en viktig roll, den ger identitet och samlar folket. Därför måste också landet och dess värderingar försvaras.

Konservatismen har i motsats till liberalismen en negativ människosyn. Människor kommer alltid att utnyttja sin position och sina tillgångar för att få mer makt eller pengar, därför behöver också lagar och regler vara tydliga och den polisiära och dömande makten måste vara stark. Konservatismen har med försiktiga steg bevarat

Sveriges statsskick som monarki har därmed gett demokratin möjlighet att växa fram istället för att landet skulle få demokrati genom revolution. På samma sätt har konservativa tänkare alltid varnat för yttre hot och förespråkat ett starkt försvar.

Tillsammans blir dessa två ideologier liberalkonservatism, en till synes märklig kombination men i verkligheten en kraftfull grund för ett starkt och expansivt Sverige. Genom de liberala tankarna vill en moderat ge frihet för människor att växa och uttrycka sig samtidigt som samma moderat utifrån sin konservativa syn inte har något emot att framhålla vikten av att bevara grundläggande värderingar.

Den liberala ådran vill ge ett företag fria händer att expandera och maximera sin vinst medan det konservativa draget kommer förstå att företaget måste ha regler att hålla sig till.

Ett extremt liberalt synsätt på skatt är att det ska minimeras medan en konservativ hållning är att den ska gå till allt som är nödvändigt för landets välstånd. Listan kan göras lång, men i moderat politik blir liberalism och konservatism en ”perfect match” – helt enkelt något som ger en grund för hela Sverige att växa sig starkt och kraftfullt!

Emil Jörgensen, ledamot kommunfullmäktige Oskarshamn

Ta ställning och dela artikeln