28 februari, 2024

Kulturen ska komma fler till del

Även om det finns dem som rynkar på näsan åt kultur, så omfattar kulturen, idrotten, trossamfund och olika former av engagemang i civilsamhället lejonparten av samhällsmedborgarna.

Kulturen ska komma fler till del.

De flesta av oss ser på tv, lyssnar på radio eller böcker, läser och går på bio. Så många som tre miljoner svenskar är medlemmar i olika sorts idrottsföreningar. Efter valet mötte Tidöpartierna, där Moderaterna nu har kulturministerposten, ett eftersatt kulturområde – ett resultat av åtta års vänsterregering ledd av S och MP. För att bara nämna några exempel är många av landets kulturhistoriska byggnader i behov av renovering; förändrade förutsättningar för film-, spel- och dataspelsindustrin var i stor utsträckning ignorerade; och med tanke på Rysslands krigsföring mot Ukraina har också en medvetenhet kring museers beredskap för att skydda sina samlingar i händelse av krig i bredare omfattning saknats.

”Därför träffar vi moderater många av länets museer, konsthallar, kulturinkubatorer, kulturutövare och andra kulturverksamheter för att fånga upp det majoritetspartierna bommat. Arbetet med att införa ett nationellt kultur- och fritidskort för att främja barn och ungas möjlighet till kreativt skapande och meningsfull fritid är i full gång.”

Carl Dahlin, regionråd med ansvar för kultur.

Moderaterna har fått göra en rivstart på Kulturdepartementet. Hittills har flera nya utredningar presenterats inom olika områden såsom film, Public service, mediestöd samt nationella minoriteter. Dessa ihop med utredningen om kultursamverkansmodellen, som har stor påverkan på vilka satsningar vi här i Kalmar län vill se inom kulturen i och med att det samfinansieras mellan stat och region, har alla en gemensam grund i att se över hur statens stöd kan göra största möjliga nytta.

En särskild satsning nu under 2024 kommer inrikta sig på bevarandet och skyddet av vårt gemensamma kulturarv. Fornminnen, värdefulla byggnader och kulturlandskapet ska göras mer tillgängliga samt kulturfastigheternas underhåll prioriteras. Ett av de mest påkostade exemplen på det senare är renoveringen av Operan i Stockholm.

Ett arbete är också igång för att ta fram en kulturkanon. När detta gjordes i Danmark för snart 20 år sedan lyftes de främsta danska verken fram, både historiska och nutida, inom sju olika kategorier: arkitektur, design, bildkonst, teater, litteratur, film och musik. Vi ser fram emot något liknande i Sverige. Och vi Moderater har även både regionalt och kommunalt här i Kalmar län lyft frågan men utan gehör från vänsterpartierna i majoritet. Det är också i sammanhanget viktigt att framhäva de kulturella och kreativa branschernas roll för tillväxt och jobb samt inte minst export.

Till vissa partiers förtret minskas nu bidragen till studieförbunden för att både komma till bukt med omfattande fusk och oordning som rått i flera, dock ej alla, förbund. Regeringen ökar istället bidragen till folkhögskolorna för att de ska kunna erbjuda fler kurser som leder till jobb. Moderaterna här i Kalmar län träffar också både studieförbund och folkhögskolorna löpande för att diskutera dessa frågor.

I Region Kalmar län pågår förutom arbetet med kultursamverkansmodellen som till viss del sker i samspel med grannlänen, både arbetet med en ny kulturplan liksom en ny skolkulturstrategi. Därför träffar vi moderater många av länets museer, konsthallar, kulturinkubatorer, kulturutövare och andra kulturverksamheter för att fånga upp det majoritetspartierna bommat. Arbetet med att införa ett nationellt kultur- och fritidskort för att främja barn och ungas möjlighet till kreativt skapande och meningsfull fritid är i full gång, vilket passar oss här i Kalmar län som hand i handske då den kommande regionala kulturplanen sätter just barn och unga i fokus.

Kultur-Sverige genomgår nu en lugn förvandling för att lägga tyngd på de breda frågorna såsom ökad tillgänglighet till kultur, liksom hur fler kan livnära sig på exempelvis sin konst samt där de tidigare vänsterpartiernas politiska pekpinnar avskaffas för att på riktigt efterleva ”armlängds avstånd”. Det skapar såklart en viss irritation hos framförallt S, men de får vackert vänja sig vid att bli ett parti i mängden – även inom kulturen.

Carl Dahlin, regionråd med ansvar för kultur

Pär-Gustav Johansson, regionråd med ansvar för regional utveckling

Liv Stjärnlöf, ordförande bildningsnämnden Mörbylånga

Marcel van Luijn, kultur och fritidsutskottet Borgholm

Åsa Ottosson, andre vice ordförande kommunstyrelsen Mönsterås

Måns Linge, förste vice ordförande kultur- och fritidsnämnden Kalmar

Daniel Lindvall, oppositionsråd Nybro

Leif Karlsson, ordförande föreningsrådet Emmaboda

Moderaterna i Kalmar län

Ta ställning och dela artikeln