20 september, 2023

Kalmaralliansen flyttar fram sina positioner

Inför valet 2026 stärker vi i Kalmaralliansen vår position, med målet att ta ledningen i Kalmar. I en artikel tidigare i veckan framgick att det finns en stor nyfikenhet kring vårt arbete och vi tar tacksamt emot möjligheten att få berätta mer om det.

Denna vår har varit exceptionellt aktiv för oss. Med 24 interpellationsdebatter, 4 motioner, 2 genomgripande program och hela 11 nämndinitiativ bara under året 2023 strävar Kalmaralliansen ständigt efter att göra det bästa för Kalmar.

Vårt primära fokus denna period har varit arbetsmarknaden och integrationen, där vi har introducerat flera initiativ i den nya integration- och arbetsmarknadsnämnden. Bland annat att kommunen ska erbjuda SFI till ukrainare och att särskilda insatser behövs för att hjälpa kvinnor med invandrarbakgrund in på arbetsmarknaden. Som ett resultat av detta arbete presenterade vi också ett detaljerat program med 69 punkter som kommer att förbättra kommunens insatser mot utanförskapet både på kort och lång sikt.

”Vi har länge verkat för en vassare och tydligare organisation rörande kommunens näringslivsarbete. Nu verkar vänstermajoriteten äntligen ha lyssnat. Med rekryteringen av en ny chef för näringsliv och tillväxt samt en fokusering av resurser, tar vi ett kliv framåt.”

Hanne Lindqvist, oppositionsråd

Vi har länge verkat för en vassare och tydligare organisation rörande kommunens näringslivsarbete. Nu verkar vänstermajoriteten äntligen ha lyssnat. Med rekryteringen av en ny chef för näringsliv och tillväxt samt en fokusering av resurser, tar vi ett kliv framåt. Utöver det fortsätter vi att utveckla vårt näringslivsprogram där vi har 30 sidor med idéer för hur vi kan förbättra företagsklimatet i Kalmar kommun. Vi har även tagit fram ett förslag för en mer företagsvänlig upphandlingsorganisation och begärt en uppföljning av vår upphandlingspolicy så att inga eventuella inköp gynnar Rysslands ockupation av Ukraina.

Vi har också lagt förslag på ökat ansvar från kommunens sida att verka för att lyfta Kalmars stadskärna. Både genom att tydligare lyfta fram det historiska och genom att ta en roll som koordinator för strategiarbetet. Att vår centrumkärna utvecklas är viktigt för hela kommunen.

Vad gäller arbetsgivarens ansvar inom Kalmar kommun, har vi lagt fram flera förslag. Bland annat vill vi utreda orsakerna bakom de höga sjukskrivningstalen då de indikerar att något är fel. Inom omsorgen har vi arbetat för att avskaffa TTF och även lagt förslag på att utveckla en modell kallad ”jobbonär”, där pensionärer ges möjlighet att arbeta extra timmar om de vill och kan. I utbildningsnämnden har vi länge kämpat för att öka skolpengen och under våren tog vi debatten för att förhindra de planerade besparingarna.

Skolan är alltför viktig för att nedprioriteras. Vid sidan av detta har vi arbetat fram ett integrationsprogram. I allt vårt arbete strävar vi efter bästa praxis genom att lära av andra kommuner, ständigt engagera oss i forskning och att lära oss direkt av vår kompetenta personal. Detta systematiska arbetssätt har varit vägledande under lång tid och gjort att våra program, nämndinitiativ och interpellationer är väl grundade i kommunens utmaningar, forskning och goda exempel.

Under förra hösten la vi mycket fokus på att organisera vårt gemensamma arbete och skapa en helhetssyn för arbetet i våra nämnder och bolag. Allt hänger ihop och det kräver tid att lära känna arbetet. Därför har vi genomfört över 20 företagsbesök och 40 verksamhetsbesök och som gruppledare har vi även skaffat oss ny erfarenhet genom att praoa inom olika delar i kommunen.

Sammanfattningsvis vill vi tacka för möjligheten att dela med oss av vår resa detta första år under mandatperioden. Kalmaralliansen arbetar fortsatt vidare som ett sammansvetsat lag, för Kalmars bästa. Vår vision går utöver enskilda utspel; vi strävar efter att ansvarsfullt leda Kalmar i den riktning hela kommunen förtjänar!

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd

Christopher Dywik (KD), oppositionsråd

Lotta Wahlmino (L), gruppledare

Ta ställning och dela artikeln