27 november, 2023

Kalmar måste ta sats

Polisens representanter besökte Kalmar kommunstyrelse i slutet av sommaren var budskapet tydligt: ”Kalmar behöver ta sats!”  Kalmaralliansen, bestående av M, KD och L presenterar nu en budget som tar uppmaningen på allvar. Vi vill skapa en hållbar framtid där trygghet och effektivitet går hand i hand – med vår budget tar Kalmar sats.

Stark ekonomi, välmående medborgare och en stolthet över det som är Kalmar. Så har det länge varit – och så ska det fortsätta vara. Det kräver dock vilja, ork och politisk handlingskraft för att vidhålla. Nya, stora utmaningar står inte bara runt hörnet och väntar; de är här och nu.

Kalmaralliansens budgetförslag prioriterar stora satsningar på trygghet, skola och socialtjänst för att effektivt möta de stora utmaningar vi nu står inför – inte minst med barn som växer upp till att bli morgondagens gängmedlemmar. Nyligen släpptes en rapport från Brottsförebyggande rådet kring hur stor andel ungdomar som faktiskt rekryteras in i gängkriminalitet och hur fort det kan gå. Ungdomar säger själva att det kan gå på 15 minuter att bli rekryterad och de som rekryterar har ofta inte ens börjat på högstadiet.

”Kalmar har fortfarande bland den lägsta skolpengen i riket. Denna situation har varit bestående under många år och Kalmaralliansen har outtröttligt påpekat konsekvenserna det får på lång sikt.”

Hanne Lindqvist, oppositionsråd

Vi hör kontinuerligt hur skolorna i Kalmar kommun ser att barn och unga rekryteras in i kriminella gäng. Det här är en otroligt oroväckande utveckling och vi måste göra precis allt vi kan för att vända den. I rapporten nämns satsningar på skola och socialtjänst som helt avgörande för att vända den negativa trenden. Därför lägger vi stort fokus på det i vår budget, och satsar 18,5 miljoner kronor extra på trygghetsskapande åtgärder

Det som sker i klassrummet är avgörande för om eleverna vågar drömma och om de tillhandahåller de kunskaper och verktyg som behövs för att nå sina mål. Detta alldeles oavsett varje elevs unika start i livet. Lärarnas roll är av oerhörd vikt, men det behövs också fler vuxna i skolan överlag.

Kalmar har fortfarande bland den lägsta skolpengen i riket. Denna situation har varit bestående under många år och Kalmaralliansen har outtröttligt påpekat konsekvenserna det får på lång sikt. Trots den låga skolpengen har Kalmar lyckats rusta sina elever väl genom åren. Dock finns det en gräns för hur mycket man kan spara på resurserna innan utbildningen till slut påverkas. I vår budget markeras detta återigen genom en föreslagen generell höjning av skolpengen med 7 miljoner kronor. Utöver det avsätts 3 miljoner specifikt till barn med behov av särskilt stöd.

Ekonomiska utmaningar kräver smarta prioriteringar. Kalmaralliansen satsar på utbildning, trygghet och sysselsättning – inte på att öka skattebördan för våra medborgare. Genom att investera idag, säkrar vi Kalmar kommuns framtida tillväxt och välfärd. Därför är det nu rätt tid att strategiskt använda resultatutjämningsreserven för att kunna skydda och stärka vår kommun inför framtiden.

Kalmaralliansen är redo att leda vägen mot en ljusare framtid för Kalmar, med en budget som inte bara möter dagens utmaningar utan också banar väg för morgondagens möjligheter. Nu är det dags att ta sats, för Kalmar och våra invånares skull.

Med ansvar och visioner,

Kalmaralliansen

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd

Christopher Dywik (KD), oppositionsråd

Lotta Wahlmino (L),  gruppledare

Ta ställning och dela artikeln