7 september, 2023

Kalmar kommuns företagsklimat – en missad möjlighet att blomstra

När du går längs Kalmars kullerstensgator, med slottets skugga glidande över ditt ansikte, känner du då stadens puls? En puls som inte bara ekar av historiens händelser, utan av dagens drömmar och morgondagens löften.

Kalmar är mer än dess förflutna; det är en levande, pulserande stad, med ambition, hopp och dröm. Det är en stad som vi är stolta över och som vi i Moderaterna precis som ni invånare drömmer om att få utveckla än mer. Men, kan vi säga att vår stad ger utrymme för dessa drömmar att frodas, särskilt när det gäller företagsklimatet?

I tider av ekonomisk osäkerhet och utmaningar behöver svenska kommuner vara i framkant när det kommer till att skapa ett välkomnande företagsklimat. Tyvärr är verkligheten en helt annan för Kalmar kommun, som i fjol rankades på plats 126 av 290 kommuner när det gäller företagsklimat.

”Vi inser att ett starkt företagsklimat inte bara gynnar företagarna själva, utan det har en positiv inverkan på hela samhället genom att skapa arbetstillfällen, öka skatteintäkterna och bidra till en levande och hållbar kommun. Varje gång en företagare tar det modiga steget att starta sitt företag, tar de med sig inte bara en affärsplan, utan en dröm.”

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd Kalmar kommun.

Denna alarmerande placering är en tydlig indikation på att något är fel, och det är hög tid för kommunen att ompröva sina strategier och prioritera näringslivet på ett nytt sätt. Även om vi i år skulle förbättra vår position så har vi en lång resa kvar.

Moderaterna har länge förespråkat en politik som främjar företagande och ekonomisk tillväxt. Vi inser att ett starkt företagsklimat inte bara gynnar företagarna själva, utan det har en positiv inverkan på hela samhället genom att skapa arbetstillfällen, öka skatteintäkterna och bidra till en levande och hållbar kommun. Varje gång en företagare tar det modiga steget att starta sitt företag, tar de med sig inte bara en affärsplan, utan en dröm.

En dröm att skapa och växa men tyvärr, i skuggan av vår stadsmur, finns det hinder. Byråkratiska labyrinter som tynger ner dem, försenar deras resa och ifrågasätter deras passion Det är oroande att vänstermajoriteten inte verkar ha förstått vikten av att skapa en välkomnande miljö för företag.

En rankning på plats 126 är ett tydligt tecken på att kommunen har misslyckats med att erbjuda det stöd och de incitament som behövs för att locka och behålla företag. Det är dags att fråga sig varför andra kommuner lyckas bättre och dra lärdom av deras framgångar.

En av de mest problematiska aspekterna av Kalmar kommuns företagsklimat är den höga skattenivån. Företagare i Kalmar får betala en av de högsta kommunala skatterna i landet, vilket skapar en oattraktiv miljö för företagsetableringar. Detta är inte bara en broms för befintliga företag som vill växa och investera mer i kommunen, utan det hindrar även nya företag från att etablera sig.

Att sänka skattenivån och göra Kalmar mer konkurrenskraftig är en helt nödvändig åtgärd. För att förbättra företagsklimatet måste Kalmar kommun också investera i utbildning och kompetensutveckling för arbetskraften. Att ha välutbildade och kompetenta medarbetare är avgörande för företagens framgång.

Genom att samarbeta med lokala utbildningsinstitutioner, som LNU, kan kommunen säkerställa att arbetskraften är anpassad till företagens behov. I en tid då företag och entreprenörskap är viktiga för att säkra vår ekonomiska framtid kan Kalmar kommun inte längre ignorera sitt undermåliga företagsklimat.

Det är dags att omvärdera prioriteringarna och ta konkreta åtgärder för att skapa en mer välkomnande och företagsvänlig miljö. Moderaterna i Kalmar är redo att arbeta för att vända trenden och se till att vår kommun blir en plats där företag kan blomstra och växa. Det är inte bara företagarnas framtid som står på spel, det är hela Kalmar kommuns framtid som ligger i vågskålen.

Det handlar inte bara om ekonomisk tillväxt, det handlar om stolthet. Stolthet i att vara en del av en stad som stödjer sina företagare, stolthet i att se Kalmar som en förebild för andra kommuner. Moderaterna ser den visionen, känner passionen och är redo att leda vägen framåt. Tillsammans kan vi skapa en stad där hjärtat slår lika starkt för företagande som för dess historia.

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd Kalmar kommun

Olle Olson (M), vice ordförande Integration- och arbetsmarknadsnämnden

Ta ställning och dela artikeln