11 januari, 2023

Justitieministern presenterade nya åtgärder mot den organiserade brottsligheten

Den våldsspiral som uppstod under jul-och nyårshelgerna, med flera skjutningar och sprängdåd på bara några dagar, är ett tydligt exempel på att vi behöver ta krafttag mot den organiserade brottsligheten. I dag presenterade justitieminister Gunnar Strömmer (M) nya åtgärder mot den organiserade brottsligheten.

Med anledning av den rådande utvecklingen kommer arbetet i rådet mot organiserad brottslighet att starta tidigare än planerat. Temat för det första mötet kommer vara åtgärder mot det dödliga skjutvapenvåldet. 

Regeringen kommer ta fram en nationell samlad strategi mot organiserad brottslighet

Regeringen kommer att ta fram en nationell samlad strategi mot organiserad brottslighet. Strategin ska kopplas till arbete på såväl nationell som regional och lokal nivå, och omfatta båda brottsbekämpande och brottsförebyggande åtgärder. Rådet mot organiserad brottslighet kommer att ha en viktig roll i arbetet med att ta fram strategin.

Strategin mot terrorism (2015) och strategin mot våldsbejakande extremism (2016) uppdateras

Mycket har hänt i Sverige och i vår omvärld sedan befintliga strategierna mot terrorism och mot våldsbejakande extremism togs fram 2015–2016. De båda strategierna ska därför ses över och uppdateras.  

Justitiedepartementet ser över tidsplaner för pågående utredningar 

Ett stort antal utredningar pågår och kommer att starta som har kopplingar till arbetet mot organiserad brottslighet. Regeringen genomför just nu en översyn av vilka tidsplaner som eventuellt kan justeras för att åtgärder ska kunna komma till stånd ännu snabbare.

Styrningen av polisen ska stärkas med fokus på förbättrade resultat

Regeringen kommer genomföra ett antal åtgärder för att stärka styrningen av polisen:

  • Ett arbete pågår på Justitiedepartementet med att renodla Polismyndighetens uppdrag. 
  • Regeringens styrning av Polismyndigheten framöver kommer att ha ett ökat fokus på tydliga mål, effektivitet och förbättrade resultat. 
  • Regeringen kommer i närtid att besluta om ett uppdrag till Polismyndigheten att förstärka myndighetens nationella operativa förmåga att förebygga och bekämpa den grova kriminaliteten. 

Ta ställning och dela artikeln