29 juni, 2023

I handlingskraftens tid

Det tar tid att göra stora förändringar men det gör skillnad vem som styr Sverige. I reform efter reform tar vi stegen mot ett starkare, säkrare, friare och grönare Sverige. Politik ska göra skillnad, satsningar ska ge resultat.

Den symboliska politikens tid tog slut när regeringen Kristersson tillträdde. Handlingskraftens tid har tagit vid. Aldrig är det så tydligt som i klimatpolitiken, där vägen nu står öppen för att på allvar öka Sveriges fossilfria elproduktion. Det är en absolut förutsättning för industrins, hushållens och fordonsflottans klimatomställning. Kärnkraft, vindkraft, sol och vatten.

På åtta månader har Sveriges regering tagit större steg än vad den tidigare regering lyckades med på åtta år.

Inflationen, inflationen, inflationen – inget annat ställer till det så ofantligt för hushållen, för kommunerna och regionerna. Sällan har det varit så viktigt med en uthållig regering som klarar att hålla rätt fokus i en tid när oppositionspartier vill dra på Sverige ofantliga ofinansierade utgifter.

”Tryggheten är vår tids stora frihetsreform. Rättspolitiken läggs nu om i hög takt. En hel del av de reformer som läggs fram har varit klara men sorterats bort av den förra regeringen. Det räcker inte med att säga att man ska ta krafttag mot kriminaliteten, man måste kunna genomföra det också.”

Marie Nicholson, riksdagsledamot

Satsningar måste gå dit de allra mest behövs: till de mest utsatta barnfamiljerna i form av ett utökat extra bostadsbidrag, en grupp varav 60 procent är ensamma mammor. Till en fortsatt nedsättning av jordbruksdiesel under 2024 och 2025 för att stödja svensk matproduktion, samt till civilsamhället för att kunna hjälpa de i socialt utsatta situationer.

Enligt svenskt näringsliv är 23 procent av Kalmar läns befolkning i arbetsför ålder inte självförsörjande. Av dessa 27 000 personer har många länge stått utanför arbetsmarknaden, hela 8 000 är utrikes födda och en stor andel är kvinnor. Att stärka arbetslinjen, göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, är en av de viktigaste reformerna som behövs både för individerna som lever i, eller riskerar, utanförskap och för länets företag som skriker efter arbetskraft.

De första stegen mot en bidragsreform med ett bidragstak har tagits. Därtill, när ekonomin så tillåter, kommer skatten på arbete sänkas ytterligare. En återupprättad arbetslinje ger framtidstro – här stärker vi både landet och människor.

Regeringen har även tagit steg för att förbättra 3:12 reglerna så att till exempel ägarskifte underlättas. Arbete pågår för regelförenkling och för att företagens kostnader för administration ska minska. Det här är viktiga reformer för ett starkare Sverige.

Tryggheten är vår tids stora frihetsreform. Rättspolitiken läggs nu om i hög takt. En hel del av de reformer som läggs fram har varit klara men sorterats bort av den förra regeringen. Det räcker inte med att säga att man ska ta krafttag mot kriminaliteten, man måste kunna genomföra det också.

Kriminalvården och säkerhetspolisen har getts ökade anslag och stödet till kommunernas familjehemsplaceringar ökas. Socialstyrelsen har getts viktiga uppdrag för att öka det förebyggande arbetet och stärka familjer, familjehem och barn- och ungdomsvård.

Som ordförandeland i EU har Sverige dragit igenom rekordmånga nya lagar och strukturella förändringar på EU-nivå som kommer göra det möjligt att bekämpa organiserad brottslighet över gränserna. 70 procent av de kriminella gängen i EU är verksamma i minst tre länder. Elektronisk bevisning över landsgränser gör det möjligt att komma åt bankkonton och stoppa vinster från till exempel illegal drog- och vapenhandel.

724 miljoner kronor stärker försvaret och krisberedskapen samt skapar förutsättningar för ett snabbt, svenskt NATO-medlemskap. Sverige blir säkrare. Trygghet kommer aldrig förpassas till det förgångna.

Marie Nicholson (M), riksdagsledamot

Ta ställning och dela artikeln