27 september, 2022

Hur går rekryteringen till palliativa enheten i Västervik?

För cirka två år sedan öppnade Palliativa enheten i Västervik. Men nu har Västerviks sjukhus stängt ner enheten för vård av svårt sjuka patienter i livets slutskede. Detta på grund av personalbrist och väntan på att ny personal ska rekryteras.

Från Regionen har det låtit att ”sjukhus- och klinikledningarna prioriterar frågan och arbetar intensivt för att kunna öppna de palliativa platserna så snabbt som möjligt. Det är dock beroende av hur snabbt nödvändiga rekryteringar kan genomföras.”

I en intervju med regionstyrelsens regionförande Angelica Katsanidou (S), publicerad i bland annat Dagens Västervik den 25e september, står det att inga annonser om rekrytering till den palliativa avdelningen går att finna någonstans. Detta trots att vi inom politiken försäkrats om att frågan om rekrytering är prioriterad.

Detta är anmärkningsvärt. På regionfullmäktige som hålls på torsdag 29 september vill Moderaterna veta bland annat hur regionen med Socialdemokraterna i spetsen ska arbeta för att lyckas med rekryteringen till den palliativa enheten i Västervik.

– Vi i Moderaterna anser att Socialdemokraterna är skyldiga länets invånare att redogöra för hur läget ser ut. Har de för avsikt att öppna upp den palliativa enheten igen? Och i så fall hur går rekryteringen?, säger Malin Sjölander (M)

– Jag har sett att det publicerats jobbannonser på Platsbanken där man söker sjuksköterska till palliativa enheten i Västervik. Dock är samtliga via bemanningsföretag. Vilket i sig är väldigt anmärkningsvärt med tanke på Socialdemokraternas motstånd gentemot privat vård. Och redan nu lägger regionen cirka en kvarts miljard på hyrbemanning årligen. När hade de tänkt ta tag i bemanningskrisen som varit ett faktum i flera år och satsa på den fasta personalen?, fortsätter Malin Sjölander (M)

– Det här är så enormt oansvarigt. Oppositionen har föreslagit ett antal skarpa åtgärder för att behålla erfarna sjuksköterskor men Socialdemokraterna har sagt nej till allt. Regionens medarbetare förtjänar en politisk styrning som prioriterar dem och därmed också patienternas rätt till en god vård, avslutar Malin Sjölander (M)

Ta ställning och dela artikeln