2 juni, 2022

Hur förbereder regionen sig för Natomedlemskapet?

Sverige har nu tillsammans med Finland, ansökt om Natomedlemskap. Nato ställer krav på medlemsstaterna om ett starkt civilt försvar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i Natoförberedelserna pekat ut ett antal brister i det svenska civilförsvaret som måste åtgärdas. De tar exempelvis upp att säkra skola och äldreomsorg i en krigssituation, men också tillgången till mat, vatten, värme och drivmedel. Vilken beredskap Region Kalmar har för detta undrar nu Moderaterna Malin Sjölander och Jonas Lövgren i en interpellation till regionfullmäktige den 2 juni i Västervik.

– Rysslands orättfärdiga krig mot Ukraina har snabbat på Sveriges väg att ansöka om Natomedlemskap. Och att vara medlem i Nato handlar inte bara om att stärka det militära försvaret, det handlar lika mycket om att stärka det civila försvaret. Det betyder att regioner och kommuner måste se till att ha en organisation som arbetar strukturerat och strategiskt med dessa frågor, samt att det läggs resurser på att säkerställa den infrastruktur och de civila åtgärder som behövs i händelse av krig. Därför har vi skrivit den här interpellationen, säger Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

– Det här är en viktig fråga som till exempel handlar om energiförsörjningen, livsmedels- och dricksvattenförsörjningen och att kunna hantera stora masskadeutfall, det vill säga en situation där extremt många skadade människor ska kunna tas om hand på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt. Region Kalmar län kan behöva se över och uppdatera den nuvarande handlingsplan för krisberedskap. Det är viktigt att uppmärksamma de styrande partierna i regionen på detta för att veta att något verkligen händer så snabbt som möjligt, säger Jonas Lövgren (M), vice ordförande i beredning för hållbarhet och folkhälsa

Ta ställning och dela artikeln