2 juni, 2022

Fortsatt höga elräkningar för länets medborgare

Det blev en het debatt kring länets framtida elförsörjning mellan partierna när beslut kring Klimatstrategi skulle fattas på regionfullmäktige i Västervik i dag. Den gröna omställningen kommer kräva dubbelt så mycket el år 2045.

– Dagens besked från Socialdemokraterna är att kärnkraften i länet ska avvecklas, dock gav de inget besked om när, och att den ökade efterfrågan på el ska tillgodoses enkom med mer icke planerbar och väderberoende el. Det är beklämmande. Men det blir samtidigt ett tydligt besked till väljarna om fortsatt höga elräkningar och på längre sikt elransonering och rullande sektorsvisa nedsläckningar. Till näringslivet en tydlig signal: satsa inte här, bygg ut och etablera er någon annanstans. Jag är besviken! Jag hade hoppats att länets socialdemokrater skulle ta sitt förnuft till fånga och byta fot i frågan. Men den 11 september kan vi alla hjälpas åt och sätta stopp för de här galenskaperna! Säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

– Det gångna året har visat hur stora konsekvenser Socialdemokraternas energipolitik medfört. Familjer som bor i villa har fått ökningar på sina elräkningar med flera tusen kronor, regeringen har för att lappa ihop hushållsekonomin försökt kompensera med enstaka bidrag, företag vågar inte etablera sig i södra Sverige – samtidigt som koldioxidutsläppen riskerar öka då man måste elda kol och olja för att klara energiförsörjningen när vinden inte blåser och solen gått i moln. Att Socialdemokraterna nu klargjort att detta är en verklighet som vi får vänja oss vid är ett tydligt klargörande inför valet i september, säger Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

Ta ställning och dela artikeln