4 oktober, 2023

Företagarna är Sveriges motor

Den 4 oktober är en dag som alla borde markera i sina kalendrar. Det är kanelbullens dag absolut, men när du tar din första tugga – skänk en tanke till den bagare eller konditor som möjliggjort din fikastund.

Idag är nämligen också dagen då vi hyllar fri företagsamhet, en av de mest grundläggande och värdefulla pelarna i vårt samhälle. Det är dagen då vi inte bara minns kampen mot löntagarfonderna och vänsterns försök att förstatliga bolag, utan också erkänner det outtröttliga arbete som företagare utför dag efter dag för att driva vårt land framåt.

Företagarna är Sveriges motor. De skapar arbetstillfällen, genererar ekonomisk tillväxt och bidrar till vårt samhälles välfärd på så många sätt. Det är de som vågar satsa sina pengar, tid och energi för att förverkliga sina drömmar och idéer. De är de som ser möjligheter där andra ser hinder och problem. Det är företagarna som skapar innovationer och driver fram teknologiska framsteg som gynnar oss alla.

”Det är företagsamheten som driver ett land framåt. Entreprenörer kommer alltid slå staten på fingrarna när det gäller innovation och utveckling. Politikens uppgift blir därför att skapa de bästa förutsättningarna för företagande. Moderaterna jobbar för att det ska vara tryggt, lönsamt och enkelt att vara företagare i Sverige.”

Malin Sjölander, Moderata företagarrådets styrelse

Sverige har en stolt historia av företagande, av innovationsförmåga och problemlösning. Detta trots att den entreprenöriella kraften alltför ofta utmanats av en politisk klåfingrighet som skapat byråkratisk börda och onödiga kostnader där resurser i stället kunde lagts på att skapa tillväxt och välstånd. Socialdemokratins försök att förstatliga bolag är kanske det värsta exemplet:

Den 4 oktober 1983 samlades tusentals människor i Stockholm. Från hela landet reste företagare för att protestera mot den socialdemokratiska regeringens planer på löntagarfonder. Förslaget att förstatliga företag fick entreprenörer att resa sig för den självklara rätten att få äga verksamhet de själva byggt upp och behålla pengar de satsat. Men regeringen lyssnade inte. Först efter den borgerliga valsegern 1991 då regeringen Bildt tillträdde stoppades fonderna.

Det är företagsamheten som driver ett land framåt. Entreprenörer kommer alltid slå staten på fingrarna när det gäller innovation och utveckling. Politikens uppgift blir därför att skapa de bästa förutsättningarna för företagande. Moderaterna jobbar för att det ska vara tryggt, lönsamt och enkelt att vara företagare i Sverige. Det innebär att minska onödig byråkrati och regelkrångel, och i stället verka för en miljö där företagare kan fokusera på att utveckla sina affärsidéer och skapa jobb.

Den moderatledda regeringen har påbörjat resan mot ett bättre svenskt företagsklimat med historiska satsningar för att stärka tryggheten såväl på rättsväsende och polis som på försvaret. De första besluten för att återuppbygga ett stabilt och leveranssäkert energisystem har tagits och i budgeten för kommande år ges extra resurser för effektivare myndighetsutövning och snabbare tillståndsprocesser.

Den 4 oktober firar vi företagsamheten och att ett beslutsamt politiskt arbete för att stärka svenskt företagsklimat nu har tagit fart.

Anna af Sillén, ordförande Moderata Företagarrådet

Malin Sjölander, Moderata Företagarrådets styrelse

Hanne Lindqvist, Kalmar

Niklas Gustafsson, Vimmerby

Åsa Ottosson, Mönsterås

Ta ställning och dela artikeln