8 september, 2022

Folkhälsa och förebyggande arbete

Att avsätta tid för träning, avkoppling och samtidigt äta hälsosamt är inte alltid så enkelt. Trots det är de flesta medvetna om att många av samhällets vanligaste sjukdomar är kopplade till livsstil. Genom att erbjuda länsinvånarna hälsosamtal kan hälsan förbättras, och möjligheterna att upptäcka riskfaktorer som till exempel högt blodtryck eller en stressrelaterad livssituation ökar. Det går att arbeta mer effektivt med att förebygga till exempel hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes. Hälsosamtalen kan dessutom medföra att Region Kalmar län får en bättre bild över hur befolkningens hälsoläge ser ut både geografiskt och över tid.

Ett sätt att förebygga dålig hälsa i länet är att kontinuerligt arbeta med folkhälsokampanjer. En av landets mest utbredda och allvarliga folksjukdom är högt blodtryck. Det är många, främst äldre, som lider av farligt högt blodtryck utan att veta om det och löper stor risk att drabbas av stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt med mera. Med en blodtryckskampanj skulle regionen kunna hitta fler som lider av högt blodtryck och således erbjuda dem hjälp och behandling i tid.

För att snabbt kunna mobilisera vid missbruksrelaterade omhändertaganden måste regionen öppna tillnyktringsenheter vid länets tre sjukhus. Där kan alkohol- eller narkotikapåverkade personer erbjudas tillnyktring under medicinsk övervakning. Det kan handla om personer som polisen omhändertagit enligt lagen om omhändertagande av berusade personer, men att personen är i för dåligt tillstånd för att befinna sig i en polisarrest. På en tillnyktringsenhet erbjuds även kontakt med till exempel socialtjänsten eller hälsocentralen för stöd och hjälp.

Hälften av alla kvinnor över 15 år i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för våld utfört av en närstående man. Detta är ett stort och utbrett folkhälsoproblem som kostar samhället mer än 45 miljarder kronor per år utöver allt personligt lidande för kvinnan och hennes anhöriga. Politiken måste göra mer för att stävja allt våld mot kvinnor i samhället. Moderaterna har sett till att kvinnojourerna får ekonomiskt stöd även från regionen och inte bara från kommunerna. Detta är viktigt, men det krävs mycket mer än så.

Moderaterna vill bland annat ge utsatta kvinnor möjlighet att föra en digital dagbok så de slipper berätta om sina upplevelser gång på gång. Vi moderater vill även att Region Kalmar län inför en kvinnofridssamordnare för bättre samverkan och samordning med kommunerna och kvinnojourerna. Men också göra det enklare för kvinnor att få den hjälp de behöver genom att införa ett pilotprojekt där det offentliga stödet samverkar och samlas till en enda väg in. Då behöver de utsatta kvinnorna endast ta en enda kontakt i stället för många olika.

Vi vill
• Arbeta kontinuerligt med folkhälsokampanjer
• Införa tillnyktringsenheter på länets tre sjukhus
• Införa en digital dagbok för våldsutsatta kvinnor
• Inrätta en regional kvinnofridssamordnare
• Införa ”En väg in” för våldsutsatta kvinnor

Ta ställning och dela artikeln