14 mars, 2024

Flyget ska utvecklas – inte avvecklas

Under torsdagen 7 mars sammanträdde regionfullmäktige i Mönsterås. Moderaterna ville då passa på att fråga Socialdemokraterna om de anser att Kalmar Öland Airport är en självklar del av länets infrastruktur.

Anledningarna till att frågan behövde ställas är dels för att flygplatsen påverkades svårt av konsekvenserna av Covid-19-restriktionerna. Vilket orsakat kraftigt minskad flygtrafik oh därmed minskade intäkter. Men också för att det i bland annat Region Kalmar läns resepolicy står att ”Inom Region Kalmar strävar vi alltid efter att resa på de sätt som har lägst negativ påverkan på miljön. Tåg eller buss ska därför alltid vara vårt förstahandsval vid resor inom och utanför Kalmar län.” Med andra ord omnämns inte ens flyget. Om vi vill se en positiv utveckling av flygplatsen och undvika fler nedläggningar likt den av SAS, måste vi fatta politiska beslut om hur vi vill att vår flygplats ska fungera i framtiden. Och om vi politiskt är överens om att flygplatsen är av betydelse, bör detta också återspeglas i våra policys och riktlinjer.

– Faktum är att flygplatsen i dag är en förutsättning för att sjukvård och näringsliv ska kunna fungera i länet, men också en viktig del av vårt lands försvar. Det innebär också att det blir snabbare och enklare att göra såväl jobb- som semesterresor till och från Kalmar län. Tack vare Kalmar Öland Airport kan stora multinationella företag etableras och växa i länet. Borde inte då Region Kalmar län nämna flygplatsen i sin resepolicy? Det skulle tydligt markera att Kalmar Öland Airport är en viktig del av länets infrastruktur, säger Malin Sjölander (M)

– Svaret från Peter Vretlund (S) var tydligt. Han menade att ”en översyn av riktlinjer för resor och möten är av Region Kalmar län pågående. Bland annat framgår inte flygplatsens satsning på grönt flygbränsle som är oerhört viktig för omställning av flyget”. Detta tolkar Moderaterna som att flyget faktiskt ska skrivas in i Region Kalmar läns resepolicy. Med andra ord, en seger för Moderaterna, och en seger för Kalmar Öland Airport, säger Malin Sjölander (M)

Ta ställning och dela artikeln