5 december, 2023

Ett oförklarligt svek av regionmajoriteten

Årets budgetförhandlingar är nu avklarade för Region Kalmar län. I dagarna två diskuterades det högt och lågt. Barometern sammanfattade båda dagarna med de fem viktigaste frågorna.

Sammanfattningen var bra, men tyvärr missades en debatt där tystnaden från de politiska majoritetsföreträdarna var öronbedövande. Debatten där majoriteten S, C och V helt tystnade var den om alla tusentalet hedersutsatta kvinnor och barn. Det är ett oförklarligt svek. Viktiga frågor som dessa får inte, och kan inte tigas ihjäl.

Rädda Barnen genomförde 2018 en undersökning bland niondeklassare som avslöjade att nästan tio procent lever med hedersrelaterat våld och över 20 procent begränsas av oskuldsnormer. Enkäten, beställd av Socialstyrelsen i Stockholm, Göteborg, och Malmö, visade att uppskattningsvis 70 000 unga mellan 16–25 år saknar rätten att välja sin livspartner; en siffra som troligtvis har ökat betydligt sedan dess.

Följderna av våld och förtryck sträcker sig långt bortom det fysiska och syns tydligt i sömnproblem, depression, posttraumatisk stress, samt svårigheter att engagera sig i skolarbetet och acceptera sin kropp och sexualitet. Hederskulturen, rotad i kontroll och våld, genererar rädsla och ångest hos både flickor och pojkar. Trots att flickor oftast är de primära offren, har även unga pojkar förlorat sina liv till följd av detta förtryck.

Hederskulturen har sitt ursprung i värderingar, vare sig de är religiösa eller kulturella, som främjar kyskhet och oskuld. Dessa värderingar bygger på idén att män är överordnade kvinnor i familjen och bär ansvaret för deras kyskhet och sexualitet.

Misslyckas männen med detta ansvar, hotas familjens och deras egen heder, vilket kräver åtgärder för att återupprätta den. Barn, särskilt flickor, utgör den mest sårbara gruppen inom hederskulturen och lider mest av dess konsekvenser.

Ett frihetsparti som Moderaterna kan helt självklart inte acceptera de uttryck som hederskultur medför. Den enskildes rätt att själv välja vem den vill vara tillsammans med oavsett kön måste väga tyngre än familjens heder. Den enskildes rätt att gifta sig och bilda familj där kärlek är vägledande måste väga tyngre än familjens heder. Håller man med om det, borde talarlistan inte stå tom när det debatteras i regionens högst beslutande organ.

Bernhard Neuman, Ersättare regionfullmäktige, Moderaterna

Monica Ljungdahl, Ledamot regionfullmäktige, Moderaterna

Robin Hanzl, Ledamot regionfullmäktige, Moderaterna,

Sven Sparavec, Ledamot regionfullmäktige, Moderaterna,

Emil Jörgensen, Ledamot regionfullmäktige, Moderaterna

Eila Medin, Ledamot regionfullmäktige, Moderaterna

Ta ställning och dela artikeln