29 november, 2023

En ny kulturplan utan politik

Nu har den regionala utvecklingsnämnden skickat ut Region Kalmar läns kommande kulturplan på remiss.

Listan av remissinstanser är lång, i stort sett samtliga nischer inom kulturen ges möjlighet att svara något vi Moderater uppmuntrar till.

Regionens opolitiska medarbetare har gjort ett grundligt och gediget arbete i att kartlägga behov och utmaningar inom kulturlivet i Kalmar län. Men det är något som saknas i den version av kulturplanen som nu går ut på remiss. Nämligen avsaknaden av politiska förslag på hur alla dessa viljor, utmaningar, önskemål, behov med mera ska bemötas.

Kulturplanen i dess nuvarande tappning är nämligen i det närmaste tom på politiskt innehåll, eller för den delen förslag på åtgärder. De cirka 20 deltagande kulturinstitutionerna som tillsammans uppbär närmare 100 miljoner kronor i regionala och statliga stöd årligen för att hålla igång kommer med en del förslag på hur de vill och kan utveckla sina verksamheter. Men från den politiskt styrda regionen, som äger kulturplanen, råder stiltje.

Det är faktiskt anmärkningsvärt. Särskilt då vi under årets gång debatterat en rad frågor såsom exempelvis skolbio som kulturresa, en regional kulturkanon, bredda kultursamverkansmodellen genom att öka antalet institutioner i densamma – men varje förslag oppositionen kommit med har röstats ned med motiveringen att i kulturplanen ska det minsann komma förslag. Och det ”bidde inte ens en tummetott”. Regionens tjänstemän har gjort ett hästjobb, men det politiska magplasket är påtagligt.

Den uttryckta rädslan för onda ”element” tycks ha paralyserat S, C och V i Region Kalmar län. Att respektera ”armlängds avstånd”, att alltså från politiskt håll sätta ramar men sedan låta kulturinstitutionerna själva råda över innehållet ska inte förväxlas med total passivitet.

Förhoppningen står nu till alla som erbjuds vara remissinstans, att komma med konstruktiva inspel kring genomförandet av kulturplanen så det blir mer än en skrivbordsprodukt.

Carl Dahlin (M), regionråd

Robin Hanzl (M), ledamot

Regionala utvecklingsnämnden

Region Kalmar län

Ta ställning och dela artikeln