16 november, 2023

Dubblerad satsning till cancervården för att rädda liv

Cancer berör alla. År 2021 fick nästan 69 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Cirka 33 000 kvinnor och 36 000 män, nio av tio cancerfall drabbade personer över 50 år.

Majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats, kommer drabbas eller har någon när och kär som kommer drabbas. Att besegra cancer är en kamp. Moderaterna är med i den kampen.

Cancervården och barncancervården har länge varit en prioriterad fråga för Moderaterna, och är även en högt prioriterad fråga för regeringen. Den moderatledda regeringen dubblerar därför satsningen på cancervården med ytterligare 500 miljoner kronor per år fram till 2026. Satsningen görs för att ge möjlighet till att genomföra en ambitionshöjning inom cancervården och barncancervården samt för att uppdatera den nationella cancerstrategin.

”Alla som får ett cancerbesked ska överleva. Det måste, och ska alltid vara ambitionen – så även i Region Kalmar län. Regeringens ökade satsningar på cancervård och barncancervård är viktiga för att kunna förverkliga det, men det finns också delar som behöver prioriteras av regionen.”

Malin Sjölander, oppositionsråd region Kalmar län

Regeringen avsätter sedan tidigare 500 miljoner per år för åtgärder för en bättre cancervård samt 25 miljoner kronor fram till och med 2027 för att utrota livmoderhalscancer. Totalt avsätts därmed 1 025 miljoner kronor per år till och med 2026 för att stärka cancervården.

Den moderatledda regeringen kommer även parallellt med arbetet kring den nationella cancerstrategin att fortsätta med riktade satsningar inom särskilda fokusområden. Aktiva överlämningar mellan barncancervården och vuxencancervården ska vara en självklarhet, väntetiderna ska kortas och samverkan kring och uppföljningen av rehabilitering inom vården ska stärkas.

Alla som får ett cancerbesked ska överleva. Det måste, och ska alltid vara ambitionen – så även i Region Kalmar län. Regeringens ökade satsningar på cancervård och barncancervård är viktiga för att kunna förverkliga det, men det finns också delar som behöver prioriteras av regionen.

Genom att införa Cancercentrum på länets tre sjukhus och därtill prioritera cancerrehabiliteringen vill Moderaterna växla upp arbetet även här. Livet efter behandling är minst lika viktigt, där fler utförare än idag hade kunnat engagera sig i rehabiliteringen.

Tillsammans övervinner vi kampen mot cancer.

Malin Sjölander (M), oppositionsråd Region Kalmar län

Johan Hultberg (M), Moderaternas gruppledare i socialutskottet

Ta ställning och dela artikeln