23 januari, 2024

Det sas att Eric var den som den dåvarande partiledaren Gösta Bohman verkligen lyssnade på i svåra frågor

Eric Krönmark, en framträdande företrädare för Moderata Samlingspartiet såväl på riksplanet som i Kalmar län, har avlidit i en ålder av 92 år i hembygden i Södra Vi.

Hans djupa förankring i den konservativa idétraditionen framgick tydligt när ett nytt idéprogram skulle antas 1980. Han argumenterade då för att partibeteckningen skulle vara ”konservativ”. Att blanda in liberalismen i karaktäristiken skapade oklarhet, menade Eric, som hade tradition, försvar och kyrka som ideologiska utgångspunkter.

Som andre vice partiordförande är han främst ihågkommen som den som sanerade partiets ekonomi. Han hade också en förmåga att avläsa opinionerna och se pragmatiskt på politiken. Det sas att Eric var den som den dåvarande partiledaren Gösta Bohman verkligen lyssnade på i svåra frågor.

På regional nivå, som mångårig ordförande för Moderata länsförbundet i Kalmar län, var han en drivande ledare. Inte minst betonade han vikten av moderat enighet sedan de två landstingen slagits samman. Under de rökfyllda sammanträdena – så var det på den tiden – kunde han också bjuda på dråpliga personporträtt och politiska anekdoter. Känt i en vidare krets blev ”det krönmarkska klaverklampsteoremet”: Håll foten kvar om du trampat fel, annars klafsar det lika illa en gång till!

Intresset för samhällsfrågorna upphörde inte när Eric lämnade politiken. Han ringde ofta, även sedan han fyllt 90, för att förhöra sig om de senaste skandalerna inom länsstyrelsen och partiet. Samtalsämnen saknades inte. Eric skrev aldrig några memoarer om sin tid som riksdagsman, försvarsminister och landshövding. Det är att beklaga, för han hade åtskilligt att berätta från ett innehållsrikt liv.

Vi minns och sörjer en drivande ledare och god vän.

Nils Fredrik Aurelius

Bertil Danielsson

tidigare förbundsordförande (M) i Kalmar län

Foto: Kalmar läns museum

Ta ställning och dela artikeln