15 juni, 2023

Det är dags att vakna nu Johan Persson

Kommunpolitik i kalmarbostadsområdet Snurrom har än en gång hamnat i fokus. I Barometern beskrivs hur många lägenheter står tomma, vilket skapar en otrygg miljö. Problemet påverkar inte bara de boende i området, utan hela Kalmar.

Inflyttningen av personer som normalt inte får förstahandskontrakt har bidragit till områdets dåliga rykte. I områden med dåligt rykte blir det svårt att hyra ut lägenheter, och bristen på grundläggande service och mötesplatser förvärrar situationen.

Bostadshusen i området må se varierade ut exteriört men invändigt är många av dem identiska. Nästan alla lägenheter är små ettor och tvåor. Majoriteten av hyreshusen i Snurrom är byggda med statligt investeringsstöd. Lägenheterna har därför något lägre hyror, men i gengäld är de för små för att passa barnfamiljer. Istället för att skapa ett lägenhetsutbud som passar de som faktiskt skulle kunna tänka sig att bo där (barnfamiljer med lägre inkomster) har byggentreprenörerna prioriterat att maximera investeringsstödet.

”Istället för att bromsa enklavifieringen propagerade Johan Persson för omfattande användning av den statliga subventionen. I likhet med dåtidens försök att reparera skadan så ska området i efterhand förses med simhall och låghusbebyggelse.”


Micael Nilsson (M), ledamot av socialnämnden, ersättare i kommunfullmäktige

Enligt min åsikt har Johan Perssons vänsterstyre gjort samma misstag som kommunalpamparna historiskt gjorde när de byggde storskaliga höghusområden på åkrar och skogsområden, vilka snabbt fick dåligt rykte. Istället för att bromsa enklavifieringen propagerade Johan Persson för omfattande användning av den statliga subventionen. I likhet med dåtidens försök att reparera skadan så ska området i efterhand förses med simhall och låghusbebyggelse. Men det finns inga nationella exempel som visar att denna taktik fungerar.

Personligen hörde jag talas om Snurrom den 8 april 2016. Vid en konferens i Malmö presenterade en tjänsteman från Kalmar kommun olika detaljplanerade områden, inklusive det stora området Snurrom som skulle byggas norr om staden. Redan på 1970-talet hade Socialdemokraterna planer på att bygga en helt ny stadsdel där med 2 300 bostäder. När Fanerdun-bluffen avslöjades och kineserna lämnat Kalmar fanns det plötsligt en färdig detaljplan för cirka 1000 bostäder som passade perfekt när den socialdemokratiska regeringen lanserade investeringsstödet 2016.

Men en bostadsenklav långt utanför stan, fanns det inte risker med det, frågade jag? Som ökad boendesegregation till exempel? Hen försäkrade att inga av de gamla misstagen med miljonprogrammet skulle upprepas. Tvärtom, Snurrom skulle bli en ny och attraktiv stadsdel med en blandad befolkning. Byggandet skulle fördelas på olika entreprenörer. Kruxet var enligt tjänstemannen att det krävdes statligt investeringsstöd för att byggprojekten skulle vara lönsamma. Med facit i handen ser vi nu att maximeringen av investeringsstödet ledde till ett lägenhetsutbud som inte möter efterfrågan och behoven.

Det som kanske en gång var en dröm hos S-majoriteten att förverkliga föregångarnas ambitiösa planer för ”Norra Kalmar” kan ha förvandlats till en snabbväg mot ett utsatt område. Utvecklingen i Snurrom följer nästan som en naturlag i spåren av de utsatta miljonprogramsområdena. Tillståndet som råder i de 61 bostadsområdena på polisens lista över utsatta områden tog flera decennier att etablera. I Snurrom har spridningen av öppen narkotikahandel, stölder, skadegörelse, våldsbrott och till och med en skjutning skett i rasande takt. Området löper därför en betydande risk att hamna på listan över utsatta områden.

De fastighetsägare som har byggt med statligt investeringsstöd är bundna av en statlig förordning i 15 år, vilket begränsar deras möjligheter att göra nödvändiga förändringar. Det är hög tid att S-ledningen erkänner sitt misstag och börjar agera i syfte att förhindra att Snurrom hamnar i samma situation som många andra utsatta områden. Vi kan inte låta historien upprepas. Det krävs en seriös och samordnad insats från alla berörda parter för att skapa en trygg och attraktiv livsmiljö för alla som bor i Snurrom. Vi inom Kalmaralliansen är beredda att ta det ansvaret vilken dag i veckan som helst.

Micael Nilsson (M), ledamot av socialnämnden, ersättare i kommunfullmäktige Kalmar

Ta ställning och dela artikeln