27 augusti, 2022

Desperata Socialdemokrater ljuger om sjukhusen

Vi går rakt på sak: Nej, Moderaterna ska inte sälja ut något av länets sjukhus. Är det femte eller sjätte valrörelsen Socialdemokraterna ”hotar” med detsamma (Barometern 22 och 27/8)? Att S saknar visioner för regionens framtid har nog de flesta insett med tanke på den kris Region Kalmar län nu befinner sig i, där det idag saknas vårdpersonal att utföra den vård som länets invånare behöver.

Det är säkert så att Socialdemokraterna fabulerar om ett icke existerande vallöfte, eftersom de är desperata efter egna lösningar på den historiska personalbrist Region Kalmar län dras med vilket har som följd att vårdplatser tvingas stängas ned, exempelvis hela palliativa avdelningen i Västervik. Visst vore det i sammanhanget intressant om S själva kunde peka ut vem som skulle vilja köpa ett sjukhus som inte har vårdpersonal till att driva det!

Moderaterna vill vare sig sälja några av länets sjukhus eller stänga vårdplatser. Vi vill i stället öppna fler och nya vårdplatser på alla tre sjukhusen. Den möjligheten har Socialdemokraterna konsekvent sagt nej till trots att Moderaterna och Kristdemokraternas riksdagsbudget innehållit pengar just för detta ändamål. Anledningen är att regionen saknar personal att bemanna både nya och befintliga vårdplatser med.

Socialdemokraterna har sakta men säkert avlövat sjukhusen, värst drabbat är Oskarshamn som under åren S styrt reducerats till en spillra av vad det en gång var. För att vända skutan måste en helt ny personalpolitik till och den har vi Moderater mejslat fram genom otaliga timmar ihop med medarbetare på golvet, fackliga och chefer. Det handlar om löner, arbetsmiljö, arbetstidsförkortning och mycket mer. Politikens främsta fokus måste vara att garantera patienterna rätt vård i tid, inte bygga köer baserat på politisk prestige grundat i en häxjakt på privata utförare. Det verkar som den enda godtagbara privatiseringen av vården är den som avser hyrbemanning, där länets Socialdemokrater spenderar en kvarts miljard kronor av skattemedel årligen på att hyra in privat sjukvård när den egna personalen flyr.

Vår motfråga har trots upprepning förblivit obesvarad, så vi tar den igen: S har baserat hela sin valkampanj på att privata aktörer i välfärden ska bort, när ska de privata vårdcentralerna i länet avvecklas?

Malin Sjölander, vice ordförande regionstyrelsen
Pär-Gustav Johansson, vice ordförande regional utvecklingsnämnden
Carl Dahlin, vice ordförande personalutskottet
Moderaterna i Region Kalmar län

Ta ställning och dela artikeln