7 september, 2022

Debatt: Väntan fortsätter på 1177

Det gläder oss att Socialdemokraterna äntligen vågar erkänna att Region Kalmar län har problem med långa väntetider till 1177 på telefon.

Samtidigt är det samma S-politiker som valt att sänka ambitionsnivån från att 95 procent av de som kontaktar 1177 ska få svar inom 9 minuter, till enbart 50 procent. De har även senaste åren röstat nej till Moderaternas alla förslag för att korta väntetiderna.

Sin vana trogen ägnar S tid och energi på att raljera över att Moderaterna är beredda att låta fler bidra till att korta svarstiderna till 1177. Med andra ord erkänner de att de hellre stänger ut aktörer som skulle kunna ge vård i tid, för att hålla fast i sin politiska prestige.

Vi Moderater har föreslagit att Region Kalmar län borde upphandla extra stöd när väntetiderna blir för långa och ha som mål att garantera svar inom 5 minuter.

Att S är misstänksamma mot privata aktörer är ingen nyhet. Men låt oss komma ihåg att det är S som i Kalmar län upphandlat hyrpersonal för 250 miljoner om året, som upphandlat ögonoperationer av privata kliniker och som nu valt att upphandla neuropsykiatriska utredningar för barn. Det blir förvirrande för de som följer den politiska debatten om privatiseringar av välfärden, att S hela tiden anpassar argumenten utifrån dagsform. Vi Moderater anser att fler aktörer behövs, fler vårdgivare ger mer utförd vård och kortare köer för de sjuka. Det är dags att även S erkänner behovet.

Det är också häpnadsväckande hur lättvindigt S vill trolla bort tillgänglighetsfrågan. Att få ett svar, och att få det i rätt tid, är en grundläggande funktion för telefonrådgivning. Ett normalår i Stockholm så besvaras 94 procent av alla inkommande samtal – högst i landet. I Stockholm är svarstiden i snitt 3 minuter – i de andra regionerna är tiden mellan fyra och sex gånger längre.

En effektiv telefonrådgivning ger lägre kostnader, men den verkliga vinsten är att invånarna snabbt får svar när de behöver det. Ingen ska behöva vänta i onödiga telefonköer, på samma sätt som ingen ska behöva stå i köer för väntan på vård.

Region Stockholm har i dag även de kortaste vårdköerna i landet enligt SVT:s Uppdrag Granskning i våras. Det är möjligt genom en vård där fler aktörer både tillåts och bejakas där patienterna dessutom har stor valfrihet. De som är sjuka mår bättre av att fler vårdgivare får bidra till vården – i Stockholm liksom i Kalmar län.

Malin Sjölander, regionråd
Pär-Gustav Johansson, regionråd
Carl Dahlin, regionråd

Ta ställning och dela artikeln