7 juni, 2022

Debatt: Vad gör regionen åt chefernas arbetsmiljökunskap?

Debattörerna vill ha svar från regionstyrelsens ordförande om vilka åtgärder som ska vidtas för åtgärda brister Arbetsmiljöverket pekat ut i Region Kalmar län – inte minst chefernas kunskap.

Vid Arbetsmiljöverkets inspektion den 21 mars framkom en del brister som Region Kalmar län behöver åtgärda innan myndigheten återvänder i höst. Arbetsmiljöverket är tydliga i både att arbetsmiljöansvaret vilar på arbetsgivaren (hela tiden) liksom vilka krav som de vill se åtgärdade. Lyckas inte regionen med detta kan föreläggande eller förbud bli nästa steg.

Brister som Arbetsmiljöverket pekar ut återfinns i chefers kunskap kring den årliga uppföljningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet, rapportering av allvarliga tillbud och samverkan. I detta torde arbetsgivarens otillräckliga stöd för att öka chefers kunskap vara det mest graverande.

Vi vill därför att Angelica Katsanidou (S), som ytterst ansvarig för arbetsmiljön, redogör för om hon delar Arbetsmiljöverkets kritik i inspektionsmeddelande i allmänhet och angående bristerna kring arbetsmiljö i synnerhet; om hon som högst ansvarig politiker varit medveten om de brister som lyfts fram; hur planen ser ut för att Regionen ska hinna påbörja, alternativt genomföra, åtgärderna som Arbetsmiljöverket kräver innan höstens återbesök, samt Länsunionens analys ser ut rörande de situation som uppstått.

Carl Dahlin (M), vice ordförande
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Kaj Holst (M)
Personalutskottet, Region Kalmar län

Ta ställning och dela artikeln