14 juni, 2022

Debatt: Sverige behöver ny energi

Billigare el i Kalmar län – med Moderaternas plan för ny kärnkraft. Elsystemet måste fungera för att vi ska klara den gröna omställningen, öka konkurrenskraften, skapa fler arbetstillfällen och få rimliga priser för människor och företag. Dubbelt så mycket el kommer att behövas år 2045. Ska vi klara det så behövs mer kärnkraft. Därför presenterar Moderaterna en plan för att bygga ny kärnkraft – så att den som bor i Kalmar län kan få tillgång till el för ett rimligt pris, årets alla dagar. Vi ger kärnkraften politiska, regulatoriska och ekonomiska förutsättningar.

För att elektrifieringen ska kunna genomföras måste Sverige ha ett långsiktigt välfungerande elsystem. Det innebär en elproduktion som är fossilfri, planerbar och med låga priser. Tyvärr har regeringens energipolitik varit ett stort misslyckande. Regeringens beslut att stänga ned kärnkraften har lett till ökade klimatutsläpp, högre elpriser och sämre stabilitet i elsystemet. Effekterna av denna politik innebar att pensionärer under vinterhalvåret tvingades att sova med dubbla täcken och ta snabblån för att ha råd med sina elräkningar.

Moderaterna har därför tagit fram en plan för att bygga ny kärnkraft i Sverige, i tre delar: Ge politiska förutsättningar för ny kärnkraft. Garantera nybyggd kärnkraft rätten till drift och elproduktion under hela sin livslängd. Staten ska – under konstruktionstiden – ta hela kostnadsökningen vid förändrade säkerhetskrav och andra tekniska specifikationer från myndigheter. Ändra det energipolitiska målet till 100 procent fossilfri elproduktion i stället för 100 procent förnybar elproduktion. Ge legala förutsättningar för ny kärnkraft. Tillåt att det byggs nya reaktorer på fler platser än där det finns befintliga kärnkraftverk, att fler än tio reaktorer får vara i drift samtidig och att fler aktörer än de nuvarande ska får investera i ny kärnkraft. Ge i uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten att fram regelverk för små, modulära reaktorer, som medger typgodkännande. Ansökningsavgift för nya reaktorer hos myndigheten behöver ses över.

Ge ekonomiska förutsättningar för ny kärnkraft. Inför ett statligt investeringsstöd – gröna kreditgarantier – om 400 miljarder kronor för att bygga ny kärnkraft och ge ersättning till planerbar kraft för den stabilitet som den ger elsystemet. Ge i uppdrag till Svenska kraftnät att upphandla planerbar kraftproduktion på den ordinarie elmarknaden som stärker elsystemets stabilt.

Sverige ska återgå till att vara ett land med tillgång till stabil, billig och ren el. Regeringens politik har tagit Sverige i motsatt riktning. Ny kärnkraft innebär att Sverige kan klara den gröna omställningen och att elsystemet kan förse dig med pålitlig, billig el när du behöver den.

Ulf Kristersson (M) Partiledare för Moderaterna
Jan R Andersson (M) Riksdagsledamot för Kalmar län

Ta ställning och dela artikeln