2 september, 2022

Debatt: Sluta straffa ansträngning

Sverige är det land i världen där ansträngning lönar sig minst. Vårt samhälle är byggt på socialdemokratisk logik där lika utfall är viktigare än lika möjligheter. Utbildning lönar sig sämst i OECD, jobb under studierna straffas och snabba studenter stoppas. Det är dags att ta bort taken för de som kan och väljer att anstränga sig mer.

Studietaket, den statliga inkomstskatten och fribeloppet hindrar individer från att nå sin fulla potential. I längden missgynnas inte bara individerna som begränsas, utan hela samhället.

Ta bort studietaket. Att plugga med 100 procent studietakt motsvarar att läsa 30hp per termin. Dagens system tillåter studenter att läsa max 150 procent, totalt 45hp per termin. Detta takvärde hindrar de studenter som har förmågan och viljan att förverkliga sina drömmar snabbare. Ett borttagande skulle dessutom vara ekonomiskt gynnsamt för samhället. Varje student som väljer en högre studietakt kommer ut på arbetsmarknaden tidigare och går därmed från att kosta pengar till att istället bidra. Det innebär alltså en ekonomisk besparing för samhället, men också för individen som blir klar med sin utbildning, får jobb snabbare och slipper onödiga terminer med CSN-lån.

Ta bort statlig inkomstskatt. Sverige är det land där högre utbildning lönar sig sämst av alla OECD-länder. En stor anledning till detta är den extra höga skatten på höga inkomster, orsakat av den statliga inkomstskatten. Tanken med skatten är att de som är rikare ska bidra mer till det gemensamma. Men, med den statliga inkomstskatten blir skatten på högbetalt arbete så hög att det bildas ett tak för när det är värt att studera och jobba mer. Beräkningar från olika svenska studier visar att ett borttagande av den statliga inkomstskatten skulle öka drivkrafterna att arbeta och studera och öka skatteintäkterna från de påverkade med 30 till 247 procent. Att ta bort den statliga inkomstskatten skulle alltså göra det mer lönsamt att utbilda sig och arbeta, samtidigt som samhällets resurser till skola, vård och polis skulle öka.

Ta bort fribeloppet. 60 procent av alla studenter har något typ av arbete vid sidan av sina studier. Oavsett takten på utbildningen är ett tak för hur mycket man får jobba samtidigt bara dumt. Studenter ska inte bli straffade för att de väljer att anstränga sig mer. Studenten som jobbar extra som butiksbiträde eller sjuksköterskestudenten som hjälper till i vården straffas om de jobbar för mycket och slår i beloppstaket. Under pandemin har fribeloppet varit pausat. Vi tycker pausen ska bli permanent.

De socialdemokratiska taken för ansträngning är grundade i en socialistisk syn på människan där lika utfall är viktigare än lika möjligheter. Vi i Moderata studenter vill leva i ett samhälle där du har möjligheten att forma ditt eget liv. Där hela samhället vinner på att varje individ uppnår sin fulla förmåga. Där det enda som sätter stopp för hur högt du kan nå, är du själv.

Fanny Karlsson, #6 Västerviks kommun & MUF Kalmar län

Douglas Thor, riksordförande för Moderata Studenter

Ta ställning och dela artikeln