29 augusti, 2022

Debatt: Skriande behov av ny regional personalpolitik

Medarbetarfrågorna i Region Kalmar län har under flera mandatperioder präglats av lamhet. Insatser för att behålla erfaren personal liksom attrahera ny har inte varit tillräckliga.

Men, endast veckor före valet kommer Socialdemokraterna med enstaka förslag som visar att de fortfarande inte tar personalkrisen på allvar.

Resultatet av fyra mandatperioder S-styre är en bemanningskris där kostnaderna för inhyrd personal nu skenat till enorma 250 miljoner kronor om året. Samtidigt finns få svar på hur vi ska ändra situationen. Därför behövs en kriskommission där fack, medarbetare, chefer och politik skyndsam sätter sig ned och tar fram goda exempel för att implementera i vår organisation. Det är såklart inte allt, utan en bred palett av insatser behövs där en satsning på särskilt yrkesskickliga sjuksköterskors löner så att deras månadslön ökar med 10 000 kronor bör ingå liksom att införa arbetstidsförkortning i de mest utsatta verksamheterna.

Oppositionen har föreslagit en rad olika insatser under mandatperioden som vi vill införa så fort vi tar över makten efter valet i höst. Exempel på detta är en genomlysning av grundbemanningen – alltså rätt antal medarbetare per pass för att kunna göra ett gott jobb. Flera andra frågor vi vill införa medför arbetsmiljörelaterade reformer liksom att höja OB-tillägget.

Sjukvården är ett kvinnodominerat yrke som under lång tid har haft lägre löner och sämre arbetsvillkor, trots ofta lång universitetsutbildning. Att lönerna, möjligheten att göra karriär och arbetsvillkoren inom sjuksköterskeyrket blir bättre är en jämställdhetsfråga och avgörande för att vi ska klara av att bedriva sjukvård i Sverige. Efter valet i höst vill M, KD och L ta krafttag för att förbättra personalsituationen i Region Kalmar län.

Carl Dahlin (M), regionråd
Johanna Wyckman (L), regionråd
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Region Kalmar län

Ta ställning och dela artikeln