16 augusti, 2022

Debatt: Ska vi tala om de verkliga problemen i skolan i stället?

Om man får tolka socialdemokraternas valkampanj så är det friskolorna som bär ansvaret för problemen i svensk skola. Det är en tacksam valfråga som det är lätt att ragga röster på. Friskolornas vinstuttag motsvarar ungefär 6 promille av välfärdens totala kostnad. Det är knappast några större tillskott som väntas om friskolorna tvingas stänga. Kan vi därför, för en stund, prata om de verkliga problemen?

Anledningen till att bara 84 procent av Kalmar läns elever lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet är inte det fria skolvalet. Man behöver inte gå många meter i en lärares skor för att se hur mycket tid, energi och resurser går åt till att skapa studiero i klassen. Det är inte alls ovanligt att som förälder få höra: “Idag har vi inte lärt oss något för det var så stökigt i klassen”. En tredjedel av landets låg- och mellanstadielärare uppger att de utsatts för hot och våld. Alltför många lämnar läraryrket eller hoppar av redan under utbildningen.

Det är det här vi måste prata om – hur ordningen i skolan ska bli bättre så att lärare kan återgå till att undervisa och våra barn och ungdomar få studiero. Moderaterna vill se en ny brottsrubricering som tydliggör att hot mot skolpersonal är brottsligt. Vi vill att rektor ska ha, inte bara en rättighet, utan en skyldighet att omplacera barn och ungdomar som hotar personal eller andra elever. Vi vill se fler jourskolor, som har specialkompetens att hantera våldsamma elever och hjälpa dem hantera sitt beteende så att även de eleverna kan komma till ro och fortsätta sin utbildning.

Moderaterna vill ha kunskapsskolan tillbaka med tydliga och mätbara krav på kunskaper så att både elever och föräldrar vet vad som krävs för varje betygssteg. Centralt rättade nationella prov som betygsgrundande sätter stopp för betygsinflation och olämpliga påtryckningar från föräldrar. 

Till sist vill Moderaterna storsatsa på svenska språket med bland annat obligatoriska språkförskolor där det behövs och möjlighet att gå om en klass om bristande språkkunskaper är ett hinder för kunskapsinlärning.

Vi håller med om att det är provocerande att det finns fristående aktörer som driver dåliga skolor och samtidigt plockar ut svenska skattekronor i vinst. Det kan väl knappast finnas någon annan industri där man får betalt även om man inte levererar och det är märkligt att regeringen inte redan har reformer på plats för att säkra att svenska skattebetalare får vad vi betalar för – även i skolan. 

Alla skolor ska vara utmärkta. Moderaterna vill därför införa högt ställda och tydliga kvalitetskriterier på alla skolor. Klarar man inte kraven, ska man heller inte få driva en skola, än mindre plocka ut något överskott. Vi vill se skärpt ägar- och ledningsprövning och möjlighet för skolinspektionen att stänga ner de som inte följer lagar, regler och krav på svenska skolor. Men även när alla skolor är utmärkta så är de ändå olika. Olika stora, olika profiler, geografiskt olika.

Moderaterna tror på individens kraft att bäst välja vilken skola som passar just dem. Valfrihet för alla, inte bara för de som har råd. Det är helt unikt för Sverige.

Marie Nicholson, riksdagskandidat för Moderaterna i Kalmar län
Elvira Bergh, ordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Kalmar län

Ta ställning och dela artikeln