20 augusti, 2022

Resultatet av fyra mandatperioder med S-styre är en bemanningskris

Medarbetarpolitiken i Region Kalmar län har under flera mandatperioder präglats av lamhet. Det anser den nya alliansen i länet – Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

”Insatser för att behålla erfaren personal, liksom att attrahera ny, har lyst med sin frånvaro. Endast veckor före valet kommer Socialdemokraterna närmast pliktskyldigt med enstaka förslag som i grund och botten kommer från oppositionen”, skriver M, KD och L i ett pressmeddelande.

– Resultatet av fyra mandatperioder med S-styre är en bemanningskris där kostnaderna för inhyrd personal nu skenat till enorma 250 miljoner kronor om året. Samtidigt finns få svar på hur vi ska ändra situationen. Därför behövs en kriskommission där fack, medarbetare, chefer och politik skyndsam sätter sig ned och tar fram goda exempel för att implementera i vår organisation. Det är såklart inte allt, utan en bred palett av insatser behövs där en satsning på särskilt yrkesskickliga sjuksköterskors löner så att deras månadslön ökar med 10 000 kronor bör ingå liksom att införa arbetstidsförkortning i de mest utsatta verksamheterna, säger Carl Dahlin (M), som är vice ordförande i personalutskottet.

– Oppositionen har föreslagit en rad olika insatser under mandatperioden, men dessa har bestämt avvisats. Exempel på detta är en genomlysning av grundbemanningen – alltså rätt antal medarbetare per pass för att kunna göra ett gott jobb. Andra frågor vi försökt med är både arbetsmiljörelaterade och en ökning av OB-tillägget, säger Chatrine Pålsson Ahlgren (KD).

– Sjukvården är ett kvinnodominerat yrke som under lång tid har haft lägre löner och sämre arbetsvillkor, trots ofta lång universitetsutbildning. Att lönerna, möjligheten att göra karriär och arbetsvillkoren inom sjuksköterskeyrket blir bättre är en jämställdhetsfråga och avgörande för att vi ska klara av att bedriva sjukvård i Sverige. Efter valet i höst vill M, KD och L ta krafttag för att förbättra personalsituationen i Region Kalmar län, säger Johanna Wyckman (L), regionråd.

Carl Dahlin (M)
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Johanna Wyckman (L)

Ta ställning och dela artikeln