13 juni, 2022

Debatt: Regionens medarbetare blir valets fokus

Under hela mandatperioden har vi moderater träffat medarbetare runt om i Region Kalmar läns verksamheter. Det står efter otaliga möten långt utanför Regionhusets trygga sammanträdesrum ofelbart klart att målet att kunna titulera sig en av Sveriges bästa arbetsplatser är långt borta.

Vartannat år genomförs medarbetarenkäter där medarbetarna får tycka till om arbetsgivaren. Den senaste visar att inte ens var femte medarbetare instämmer till fullo att regionen är en attraktiv arbetsgivare. Regionens medarbetare upplever att de styrande partierna vare sig lyssnar på dem eller ser deras allt ökande behov inom en rad områden.

Vi moderater vill, om vi tar över styret i regionen i höst, förändra medarbetarpolitiken. Vi vill genomföra en palett av åtgärder som bland annat innehåller ökad lönespridning, förbättra arbetsmiljön samt erbjuda fler möjligheter till fortbildning och att göra karriär.

För att behålla medarbetare är det viktigt att kompetens och vidareutbildning lönar sig bättre än i dag. Medarbetare ska kunna göra lönekarriär utan att gå till bemanningsbolag, kommuner eller privata arbetsgivare. Många medarbetare vittnar om en allt tyngre arbetsbelastning, vilket tyder på att arbetsmiljön är en fråga som blir alltmer aktuell och måste adresseras under kommande mandatperiod på ett helt annat sätt än i dag.

I dag lägger Region Kalmar län årligen omkring en kvarts miljard kronor på att hyra in bemanning. Om dessa pengar i stället hade satsats på befintliga medarbetare hade behovet av att hyra in bemanning aldrig blivit så stort. Moderaterna vill att de resurser som i dag läggs på hyrbemanning förs över till de egna medarbetarna i form av högre löner och bättre arbetsmiljö, samt kanske viktigast av allt – fler kollegor.

Medarbetarnas arbetsmiljö är en av de viktigaste faktorerna för att de ska kunna leverera god vård till patienterna. Trivs medarbetarna blir patienterna trygga, medarbetarna gör ett bättre jobb och det blir enklare att rekrytera nya medarbetare. Det är medarbetarna själva som vet vad som krävs för att de ska trivas på sin arbetsplats. Moderaterna vill därför öka medarbetarinflytandet över arbetsplatsen, arbetstiden och arbetsmiljön. Med till exempel arbetstidsförkortning får medarbetarna jobba kortare pass och får således mer tid för återhämtning. Därtill är även delaktighet vid schemaläggning samt verksamhetsutveckling en viktig del i att förbättra sin egen arbetsplats.

För att kunna attrahera och behålla medarbetare är en viktig faktor att lönen gör rättvisa åt individens kompetens och erfarenhet. Därför måste arbetet med tydligare lönespridning öka. Även möjligheterna att göra lönekarriär och vidareutbilda sig måste utvecklas. Men det måste också bli mer förmånligt att jobba obekväma arbetstider och möjligheten att höja ob-tillägget bör därför ses över. Moderaterna vill också införa friskvårdstimme med syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv med aktiv återhämtning och fysisk aktivitet för att balansera både arbetstid och livsstil.

Inom Regionen sker dagligen många bra insatser som är våra medarbetares förtjänst. Det står dock klart att missnöjet växer bland många av yrkesgrupperna. Moderaterna är övertygade om att det är regionens medarbetare som blir tungan på vågen i valet. Vi moderater söker därför både medarbetarnas och övriga medborgares förtroende för att påbörja ett välbehövligt och efterlängtat reformarbete som från grunden ska stärka Regionens främsta resurs – våra medarbetare.

Carl Dahlin, vice ordförande personalutskottet
Malin Sjölander, vice ordförande regionstyrelsen

Ta ställning och dela artikeln