24 augusti, 2022

Debatt: Regionens industriforum – mycket snack men ingen verkstad

Industrin är helt avgörande för Kalmar läns framtid. Så när den S-ledda majoriteten förra året drog igång ett forum för att främja industrin i länet lät det både rätt och vettigt.

Tyvärr måste vi konstatera att forumet har varit ett fiasko. Ännu ett år efter att forumet startades finns det ingen klarhet om vad forumet ska ha för syfte eller hur det ska arbeta. Det är fortfarande oklart vilka frågor som ska diskuteras i forumet. Det har varit mycket snack men ingen verkstad. Industrins ställning i länet har inte stärkts ett jota.

Tvärtom har industriforumet blivit en pinsam undanflykt, ett sätt att ge sken av näringslivsfrämjande där det inte finns någon täckning i verkligheten. Det är till exempel ingen självklarhet att energifrågan ”får” diskuteras inom forumet, trots att el- och drivmedelspriserna påverkar industrin i allra högsta grad.

I ärlighetens namn saknades det inte orostecken. Företrädare för den S-ledda majoriteten sa i regionfullmäktige att industriforum var så bra eftersom det inte kostade något mer än kaffebrödet. (Med möten på distans har till och med denna kostnad uteblivit.) Men billigt fika väger inte upp att det saknas mål och mening.

Och även tiden har en kostnad. För företagare som deltar i forumet är tiden som läggs på diskussioner i industriforumet tid som de istället hade kunnat läggas på att utveckla sina företag. Slöseri med tid är inte gratis, det är en jättekostnad som läggs på deltagarna.

Vi har försökt att bidra till att ge industriforumet ett innehåll. Men som företrädare för Kristdemokraterna och Moderaterna kan vi inte ta ansvar för hur forumet har utvecklats (eller undgått att utvecklas). Industriforum i dess nuvarande form bryter ner det ömsesidiga förtroende som är nödvändigt mellan förtroendevalda och näringslivet. Om inte industriforumet nu äntligen kommer igång och börjar leverera något som skapar mervärde för näringslivet kommer vi att lämna det.

Anders Andersson (KD), oppositionsråd
Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd

Ta ställning och dela artikeln