15 juni, 2022

Debatt: Regionen måste höja läkarassistenternas värde

Region Kalmar län var under flyktingvågen för 5-6 år sedan snabba att erbjuda möjligheten till ”snabbspår in i vården”

Ett antal flyktingar, främst läkare från Mellanöstern, erbjöds anställning som läkarassistenter för att kombinera studier – både inför testet för att få svensk legitimation och i det svenska språket – med praktisk erfarenhet i vården. Läkarassistenterna har sedan dess fyllt en viktig funktion i och med att de avlastat redan arbetstyngda läkare och måste ses som en nutida och framtida tillgång.

Likväl tycks regionen i det närmaste glömt bort de läkarassistenter man satte så stor tillförsikt till, vilket de skriver om i Barometern-OT den 3 juni. De lever idag under otrygga arbetsförhållanden, där deras ”anställning” kan vara på 2-3 månader och måste förnyas kontinuerligt. Dessutom vilar ett ständigt hot över dem att om de ej klarar provet inom ett visst antal försök, så är det ”kört för gott” för dem och deras anställning inom regionen upphör – trots att de redan idag spelar en viktig roll för att täcka upp de behov som finns gällande läkarkompetens.

Dessutom har de fram tills nyligen inte varit organiserade fackligt och deras löner motsvarar inte på något sätt deras kompetens.

Eftersom regionens styrande S, C, L-majoritet, ”Länsunionen”, varit passiva gällande de utländska läkarassistenternas varande, lyfte Moderaterna och Kristdemokraterna vid senaste regionfullmäktige ett antal frågor kring hur regionen kan förbättra anställningsvillkoren, löneläge och assistans för bättre förutsättningar att klara testet som ska ge dem den efterlängtade svenska läkarlegitimationen. Vi hoppas därmed att frågan aktualiserats och att den styrande majoriteten tar sitt ansvar och uppmärksammar de utländska läkarassistenternas situation.

Carl Dahlin (M), vice ordförande
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Kaj Holst (M)
Personalutskottet, Region Kalmar län

Ta ställning och dela artikeln