8 september, 2022

Debatt: Regional energipolitik gör skillnad

Energikrisen och de skenande elpriserna i södra Sverige är på allas läppar. Energifattigdomen breder ut sig och företag i länet tvingas stänga ner på grund av elpriserna.

Landet hotas av elransonering för första gången i mannaminne. En av orsakerna är en dysfunktionell och kärnkraftsfientlig energipolitik signerad S, MP, V och C.

Socialdemokraternas och Centerns piruetter om kärnkraften är inte trovärdiga: Hemsidor som ändras innan valet för att framstå som kärnkraftsvänliga, företrädare som ändrar åsikt innan valet och inbjudningar till energipolitiska samtal – efter valet.

I regionen avslöjar restmajoriteten (S+C) sina verkliga intentioner i detaljerna. I en handlingsplan som ska minska utsläppen av växthusgaser i länet utesluts kärnkraftverket i Oskarshamn från energibalansräkningar och klassas som extern nationell energikälla. Våra förslag om att ändra regionala energimål från 100 procent förnybar produktion, som innebär nedlagd kärnkraft på sikt, till 100 procent fossilfritt röstas ner.

Samtidigt inkluderas havsbaserad vindkraft som ännu är i planeringsstadiet i dokumentet, och utbyggnad av vindkraft görs till en länsgemensam angelägenhet. Kärnkraften finns knappt på pappret i restmajoritetens värld medan vindkraft som tar lika lång tid att bygga som kärnkraft är en realitet som ska lösa elkrisen. Det säger sig självt att C och S inte kommer lägga två strån i kors för att rädda kärnkraftverket i Oskarshamn eller verka för att nya reaktorer byggs där.

S och C i länet duckar för elförsörjningskrisen. När vi och KD förra hösten föreslog en energikommission som ska ta ett helhetsgrepp kring nuläge och framtid, möjligheten att utöka elproduktion av alla slag och överföringskapaciteten i länet, sa majoriteten nej. C skrev på sin Facebook-sida att de slagit hål på vårt förslag och ”Det behövs inga fler kommissioner och utredningar, vi vet att det är kapacitetsbrist i elnätet som är problemet.”

Sedan dess har S och C tvingats acceptera att Regionsamverkan Sydsverige, där Region Kalmar län ingår, inlett ett arbete med att göra effektprognoser för de sex ingående länen. En förstudie av elförsörjningsbehovet i Kalmar län specifikt har också påbörjats, trots att det inte behövs enligt C.

De båda studierna kommer att leverera delresultat som behöver tas om hand och ligga till grund för fortsatta arbete med att trygga elförsörjningen i Kalmar län. Elkrisen har blivit påtaglig för alla men det hindrade inte restmajoriteten från att säga nej till förslaget om en energikommisson en gång till – på senaste regionala utvecklingsnämnden.

Vi kan inte hitta någon annan förklaring till att S och C i länet agerar så här, än att de fruktar att det ska avslöjas för omvärlden att deras regionala liksom nationella energipolitik leder till fortsatt höga elpriser, instabilt elsystem och fortsatt beroende av klimatfarlig el från olja, kol och fossilgas.

Det är priset Kalmar län och Sverige riskerar att få betala för en dysfunktionell energipolitik som raserat elförsörjningen och gjort oss ännu mer sårbara för utvecklingen i omvärlden. Men det går att rösta för förändring den 11 september.

Malin Sjölander (M), vice ordförande i regionstyrelsen
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i regional utvecklingsnämnden

Ta ställning och dela artikeln