7 september, 2022

Debatt: Moderaterna ser problemen – och är redo att lösa dem

Snart går Sverige till val för att besluta om hur framtiden ska se ut i landet och lokalt i både regioner och kommuner.

Moderaterna har under fyra år lagt ned timmar på att träffa medarbetare inom vården i regionen, samt länets företagare och medborgare – detta för att få den sanna och samlade bilden av de utmaningar och problem i länet som är mest akuta och kräver prioritering.

För oss är bilden klar och tydlig: det finns några konkreta fokusområden att ta tag i direkt efter valet.

Ett av dessa områden är den rådande akuta arbetssituationen inom sjukvården. Region Kalmar län hyr årligen in personal för en kvarts miljard kronor men tvingas trots det stänga ned både vårdplatser och hela avdelningar på grund av personalbristen. Detta är såklart ohållbart. Därför går vi till val på att: lönerna ska höjas och det ska löna sig att jobba obekväma tider, men arbetstiderna måste också ses över och arbetsmiljön bli bättre.

Ett annat fokusområde är bristen på vårdplatser. Detta orsakar stress hos medarbetarna och bygger på vårdköerna ytterligare, och utgör därmed en säkerhetsrisk för patienterna. Därför måste de vårdplatser som panikstängts återöppnas. Moderaterna vill samtidigt satsa på att öppna närvårdsplatser för de mest sjuka och sköra patienterna.

För att finansiera välfärden och vården måste fler än i dag uppmuntras att arbeta. Vi har lyssnat på företagare i hela länet som vill kunna växa och därmed också anställa fler. Dock finns ett flertal hinder för detta som politiken måste lösa.

Dels är infrastrukturen i länet kraftigt eftersatt. När regeringen tilldelar länen pengar för upprustning av vägar och järnvägar så tilldelas Kalmar län knappt en tiondel av vad det egentligen skulle fått, utslaget per antal invånare.

Dels krävs en reform av arbetet med kompetensförsörjningen. I dag skriker såväl näringsliv som vård och omsorg efter utbildad personal. Här kan politiken göra betydligt mer, bland annat genom att via folkhögskolor och yrkeshögskolor erbjuda fler yrkesinriktade utbildningar riktade mot branscher med kompetensbrist.

Vi Moderater är stolta över Kalmar län. Men för att länets utveckling ska blomstra behövs ett nytt styre. Vi står för ett öppet och lyssnande ledarskap som ser problemen, erkänner problemen och har mod att lösa problemen.

Håller du med? Rösta på Moderaterna i regionvalet den 11 september!

Malin Sjölander (M), regionråd
Pär-Gustav Johansson (M), regionråd
Carl Dahlin (M), regionråd

Ta ställning och dela artikeln