1 augusti, 2022

Debatt: Medarbetarfrågorna avgör valet

Något i Region Kalmar län har gått sönder. Kronisk problematik med underbemanning liksom lönenivåer som driver medarbetare att söka sig bort, har satt regionen i ett mycket utsatt läge.

För att klara sitt uppdrag framgent krävs att medarbetare trivs, stannar kvar och gör karriär inom regionens verksamheter. Det växande beroendet av inhyrd personal är ett tydligt tecken på att personalpolitiken under lång tid har brustit. 

Regionen behöver en återstart. Hela organisationen måste vidta kraftfulla åtgärder och reformera sättet att arbeta. Därför vill vi inrätta en kriskommission som snabbt kan utvärdera situationen och arbetet hittills samt ta vara på och implementera goda exempel från de arbetsplatser som fungerar bra. Får vi väljarnas förtroende i valet i höst kommer vi skyndsamt sjösätta åtgärder för att vända det sjunkande skepp som Socialdemokraterna och Centerpartiet lämnar efter sig. 

Gemensamt vill vi Moderater och Kristdemokrater genomlysa grundbemanningen, alltså klargöra hur många medarbetare som behövs per arbetsplats och arbetspass för att skapa rimliga förutsättningar att göra ett gott arbete utan att slita ut sig. Idag är det alldeles för många som lämnar slutenvården då de helt enkelt inte orkar jobba kvar eftersom underbemanningen och den ökade vårdtyngden tär. Vi vill därför snarast påbörja ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning, inom akutvården – en åtgärd medarbetare, chefer och fackliga gemensamt tror på och bett politiken om under lång tid utan att få gehör. 

I Sverige har vi aldrig haft så många sjuksköterskor som idag. Ändå råder det brist på sjuksköterskor som vill jobba i Region Kalmar län. Konsekvensen är skenande kostnader för inhyrd bemanning vilket kostar skattebetalarna 250 miljoner kronor årligen. Vi är tydliga med att fler måste övertygas om att både stanna kvar och även söka hit. Moderaterna och Kristdemokraterna har därför i flera år pekat på behoven av både ökad lönespridning samt en riktad lönesatsning för särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor med målet att öka deras månadslön med 10 000 kronor i månaden. 

Väljarna i Kalmar län står inför ett vägval. Å ena sidan fortsätta i invanda och trötta hjulspår mot ruinens brant, eller en återstart där friska ögon vågar testa nya vägar för att styra upp Regionens framtid. Vårt mål är att vinna väljarnas förtroende för en välbehövlig nystart. 

Carl Dahlin (M), vice ordförande 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
Kaj Holst (M) 
Personalutskottet, Region Kalmar län 

Ta ställning och dela artikeln