8 september, 2022

Debatt: M-lett styre ger bättre infrastruktur i Kalmar län

Sveriges och Kalmar läns infrastruktur är i bedrövligt skick. Trafikverket skriver i svart på vitt att statusen på landets vägar och lågtrafikerade regionala järnvägar kommer att fortsätta försämras med nuvarande politiska prioriteringar inom infrastrukturpolitiken. Vi Moderater vill ändra på det och satsar 37 miljarder mer än regeringen på underhåll av väg och järnväg.

För vårt län är det särskilt viktigt med en kursändring. Kalmar län fick för fjärde planeringsomgången minst eller näst minst pengar av alla län, sett till kronor per invånare, när regeringen fastställde infrastrukturplanerna innan sommaren. Organisationen OECD pekar särskilt ut statusen på infrastrukturen i Kalmar län som ”en hämsko för utveckling”. Sambandet mellan tillväxt och infrastruktursatsningar är tydligt.

Med en moderatledd regering och region ökar möjligheterna till upprustning av länets vägar och järnvägar. Vi säger nej till att slösa bort 400 miljarder på ny järnväg för höghastighetståg mellan storstäderna. Det är ett politiskt prestigeprojekt som inte kommer vara klimatneutralt förrän 2050, när alla andra transportslag sedan länge är helt fossilfria.

Moderaterna i Kalmar län kommer från dag ett i nästa mandatperiod dra i gång ett arbete för att få till vad vi kallar ett Kalmar länspaket för länets infrastruktur. Kravet: Ett mångmiljardbelopp för att reglera infrastrukturskulden staten byggt upp till Kalmar län under väldigt lång tid.

Det arbetet hade C och S också kunnat göra under sin tid vid makten. Men de har valt att partilojalt ställa sig bakom satsningen på höghastighetståg och missat eller avstått från sina historiskt goda möjligheter att påverka regeringens prioriteringar. Mötena med Trafikverket har varit otaliga, trots att dess företrädare varit tydliga med att det är regeringen som sitter på de avgörande besluten; möten med infrastrukturministern har lyst med sin frånvaro. Våra förslag för att nå fram har förkastats.

Vi kommer se till att vägar och järnvägar i länet som är i behov av upprustning blir planeringsmogna och vi har redan träffat Ulf Kristersson och gjort klart för honom: Kalmar län kommer att kräva sin rätt nästa gång pengarna fördelas, även om du är statsminister, och vi kommer inte hålla tyst på grunda av partilojaliteter om vi är missnöjda.

Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Malin Sjölander (M), vice ordförande i regionstyrelsen

Ta ställning och dela artikeln