8 juli, 2022

Debatt: Länsunionen sopar problemen under mattan

Region Kalmar län har under de senaste fyra åren styrts av en regionmajoritet där partierna inte förenats av några gemensamma idéer eller ambitioner. I stället för att prata om de utmaningar som regionen står inför, har man valt att ägna tid och energi åt att skapa en fabricerad bild av verkligheten.

Moderaterna och Kristdemokraterna är övertygade om att ett annat styre är nödvändigt. Region Kalmar län behöver ett styre som med öppenhet, mod och engagemang griper sig an de utmaningar som regionen står inför. Och när vi nu tillsammans presenterat våra förslag på prioriteringar inför höstens budgetarbete är det tre huvudområden som vi valt att lägga störst fokus på: ekonomin, medarbetarna och vårdplatsbristen.

Under våren har kostnaderna för såväl hushållen som för företagen och välfärden ökat. Något M och KD har varnat för under hela mandatperioden, och därmed lagt flertalet förslag som inkluderar en genomlysning av ekonomin. Nu föreslår vi även att regionen tar fram ett övergripande kunskapsunderlag som ska hjälpa till att stödja ekonomistyrningen. Välfärdsuppdraget måste säkras och garantera att de gemensamma resurserna läggs på kärnuppdragen.

I Kalmar län ska medarbetarna trivas, stanna kvar och kunna göra karriär. Det växande beroendet av inhyrd personal är ett tydligt tecken på att personalpolitiken under lång tid har brustit. Under våren har bemanningsproblemen i sjukvården eskalerat snabbt. Organisationen måste vidta kraftfulla åtgärder och reformera sättet att arbeta. M och KD vill inrätta en personalkriskommission som kan utvärdera situationen och som kan ta vara på goda exempel från de arbetsplatser som fungerar bra.

Det är oacceptabelt att patienter måste vänta betydligt längre på vård än vårdgarantin föreskriver. Utvecklingen med att stänga vårdplatser har gått för långt, trycket på vårdplatserna ökar, och därmed även personalen. För att arbeta bort vårdköerna behövs både nya vårdplatser och att regionen tar vara på privata aktörer. Regionen har inte råd att avstå privat vård och riskera att patienterna måste vänta på sin sjukvård onödigt länge.

Vi i M och KD vet att väldigt mycket av det som görs i Region Kalmar län är bra. Men vi vet också att medborgarna i länet räknar med att vi inte sopar problemen under mattan. Efter höstens val hoppas vi kunna börja åtgärda de brister som finns och göra en bra region ännu bättre.

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen
Jimmy Loord (KD), vice ordförande hälso- och sjukvårdsberedningen

Ta ställning och dela artikeln