22 augusti, 2022

Debatt: Kraftsamling för att ta tag i regionens problem

Under denna mandatperiod har Moderaterna och Kristdemokraterna i regionen haft ett stabilt oppositionssamarbete, samtidigt som Liberalerna suttit i regionmajoriteten ihop med S och C.

I början av sommaren valde L att lämna det samarbetet och under sommaren har våra tre partier påbörjat arbetet med att bygga ett nytt borgerligt lag som kan leda regionen in i framtiden.

Våra tre partier delar borgerliga värderingar om bland annat öppenhet och valfrihet, och vi är överens i många frågor, särskilt de områden där regionen har stora utmaningar som sittande vänsterstyre varken velat eller orkat ta tag i.

Först och främst måste en ny regionmajoritet på allvar se över hur regionens ekonomi mår så att länet står långsiktigt rustat för de stora utmaningar vi ställs inför. Det går inte längre att lappa och laga med kortsiktiga lösningar, som exempelvis skattehöjningar. En politisk regionledning måste varje dag sträva efter ordning och reda i ekonomin och att varenda skattekrona ska nyttjas till rätt saker.

Samtidigt ser vi hur vårdköerna i länet har ökat, en tendens vi kunde se redan innan pandemin slog till. Var sjätte vårdplats har stängts, och detta i sig bidrar till längre vårdköer. Vi måste öppna nya vårdplatser där behoven är som störst och vi måste ha en tydlig handlingsplan för hur väntetiderna ska kortas, till exempel genom att öppna för fler kan hjälpa till med att komma till rätta med vårdköerna.

Men för att kunna korta vårdköerna och öppna fler vårdplatser så behöver vi framför allt se över hela regionens personalpolitik. Regionens medarbetare sliter dagligen för att invånarna ska få den vård de behöver. Därför kommer vi att sätta personalfrågan högst upp på agendan vid en valseger och omedelbart tillsätta en kriskommission för att komma till rätta med personalkrisen. Vi måste också anställa fler, jobba med arbetsmiljön och uppvärdera statusen på flera vårdyrken genom konkurrenskraftigare löner.

Men inte bara sjukvården är viktig för att Kalmar län ska utvecklas i en positiv riktning. Då behövs även en modern och väl fungerande infrastruktur. Kalmar län är fortfarande kraftigt eftersatt vad gäller vägar som knappt går att åka på, men också järnvägar som vi inte vet hur länge de överlever.

Våra tre partier är helt överens om att regeringens projekt med höghastighetståg bara kommer att rendera mindre resurser till Kalmar län. Idag vet man att projektet kommer äta upp minst 400 miljarder kronor. Resurser som i stället hade kunnat tillfalla Kalmar län i stället för storstäderna, och som dessutom hade kunnat användas nu.

Våra tre partier vill tillsammans bidra med ett annat politiskt ledarskap och när vi går till val tillsammans så är vi det enda realistiska regeringsalternativet i regionvalet. Mot oss står ett parti som haft makten i 18 år och vars enda strategi är att sopa problemen under mattan och skönmåla verkligheten. VI är beredda och villiga att se problemen – och att lösa dem!

Malin Sjölander (M), regionråd
Jimmy Loord (KD), regionråd
Johanna Wyckman (L), regionråd

Ta ställning och dela artikeln