8 september, 2022

Debatt: Kärnkraften – hvad vilja Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skriver om en generalplan för billigare el. Vi håller med om mycket i den eftersom vi redan har presenterat liknande förslag.

Vi tror att det kommer krävas politisk samling kring behovet av omedelbara stödåtgärder för att inte samhället ska haverera totalt. Ungefär som under Coronakrisen, då vi Moderater visserligen drev regeringen framför oss för att snabbt få till rätt åtgärder.

Det är när åtgärder som kan lösa elförsörjningskrisen på längre sikt kommer på bordet som politiska skillnader blir tydliga.

Vi lämnar till väljarna att avgöra om mer fossilfri och planerbar kärnkraft är lösningen för att undvika återkommande elransoneringar, få ner de skyhöga elpriserna på sikt och komma bort från fortsatt beroende av el från olja, kol och fossilgas. Det har skrivits spaltmetrar i frågan.

Men notera Socialdemokraternas svävande formulering om kärnkraft:

”Den är en viktig del av svensk elproduktion och kommer vara det under lång tid”.

Inget parti kan eller vågar säga emot det.

Inte ett ord om att det behöver byggas ny kärnkraft. Samtidigt som kommuner som medverkar till ny vindkraft till havs, som tar lika lång tid att bygga som ny kärnkraft, ska få ekonomiskt stöd.

Vem väljer du att lita på?

S som i alla avseenden i regeringsställning med Miljöpartiet är ansvarigt för medvetna politiska beslut för att göra kärnkraften olönsam och stoppa utveckling av nya reaktorer. Som har kongressbeslut på att avveckla kärnkraften. Och som i brinnande valrörelse och med en kärnkraftspositiv opinion byter åsikt, försöker bjuda in till energipolitiska överläggningar – efter valet. Och som i SVT:s valkompass ändrar sitt svar om partiets inställning till ny kärnkraft några timmar innan deadline.

Socialdemokraterna ska dessutom styra landet tillsammans med kärnkraftsmotståndarna MP, V och C (även om det senare partiet precis som S gjort piruetter för att framstå som mer kärnkraftsvänligt och få bort frågan från valrörelsen).

Mot detta står vårt regeringsunderlag med fyra partier som är överens om att arbetet med att skapa förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige ska inledas omedelbart efter valet.

Vilket parti tror du kan lösa energikrisen och skapa ordning och reda i Sveriges elsystem? Rösta på Moderaterna – vi har en färdig plan för ny kärnkraft!

Marie Nicholson (M), riksdagskandidat
Malin Sjölander (M), viceordförande i regionstyrelsen
Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd, Kalmar kommun
Pär-Gustav Johansson (M), viceordförande i Regionala utvecklingsnämnden

Ta ställning och dela artikeln