22 juni, 2022

Debatt: Frustrerande väntetider för svar på 1177

När du eller någon anhörig blir sjuk och egenvården inte räcker till så ska du kunna lita på att du får hjälp och stöd i tid. De flesta invånarna i Kalmar län har förmodligen någon gång ringt till 1177, och de flesta är nog väldigt nöjda med det bemötande som sjuksköterskorna på 1177 gett genom att svara på frågor och ge sjukvårdsrådgivning. Men tyvärr är det första som möter invånarna utdragna väntetider i telefonen – en frustration många kan intyga.

Väntetiderna till 1177 har ökat under de senaste åren, mycket beror självklart på trycket som uppstått under pandemin, men det gick att se tendenser redan innan covid-19. Alltför ofta är medelväntetiderna över 30 minuter – vilket är oerhört lång tid om man som patient snabbt behöver veta hur man ska agera. Samtidigt är telefonrådgivningen en avgörande och viktig länk och ofta vägen in i sjukvården. Men får patienterna inte svar i tid på 1177 så väljer de att söka vård någon annan stans, på akuten eller via någon av de stora nätläkarbolagen.

I Kalmar län har Socialdemokraterna valt att sätta en svarstid på 9 minuter. Fram till pandemin var ambitionen att 95 procent av samtalen skulle besvaras i tid, numera är den ambitionen sänkt till 40 procent. Det innebär att mer än hälften av de som ringer in till 1177 ska vänta längre än 9 minuter.

Men det finns exempel på regioner som har valt att satsa på 1177 och bland annat samarbetar med privata aktörer och på så sätt sänkt sina svarstider avsevärt. I moderatstyrda region Stockholm är målvärdet 3 minuter, för att ta ett exempel. De har helt enkelt tagit tag i problemet och skapat rätt förutsättningar för att lyckas.

Här i regionen har en utredning om hur svarstiderna på 1177 kan förbättrats behandlats under våren, men det kommer ta tid att ställa om. Därför anser vi att regionen bör se över hur stöd för att sänka svarstiderna kan mottas. En enkel åtgärd vore att upphandla extra resurser när trycket blir så högt så att den egna personalen inte räcker till. För det kan inte vara så att Socialdemokraternas negativa bild av privata aktörer i vården ska leda till att du och jag inte får sjukvårdsrådgivning inom den tid som utlovas.

Kalmar län behöver en snabb och tillgänglig sjukvårdsrådgivning. Den är Moderaterna beredda att leverera.

Moderaterna i Region Kalmar län:
Malin Sjölander
Carl Dahlin
Jonas Lövgren
Monica Ljungdahl
Suzanne Gustafson
Åsa Ottosson

Ta ställning och dela artikeln