9 juni, 2022

Debatt: Förlorade år för Östersjön

Nej. Tvärtemot vad regeringen säger så prioriterar de varken havsmiljö eller småskaligt fiske. Deras politik karakteriseras istället av tomma löften och förhalande av viktiga frågor.

Nu senast genom att den utlovade havsmiljöpropositionen som gick upp i rök. Detta håller inte, eftersom det innebär många förlorade år för Östersjön. Vårt unika innanhav där ekosystemet är i kraftig obalans.

För några år sedan ledde det till ett totalt fiskestopp efter torsk och risken är stor för att sill- och strömmingsbestånden ska gå samma öde till mötes. Sillar som fångas är nämligen små och magra, vilket påminner om läget för torsken just innan det beståndet kollapsade.

Läget är allvarligt på flera sätt då sill och strömming är själva basen i ekosystemet eftersom de är föda åt andra fiskar, fåglar och däggdjur. Hoten blir därmed påtagliga för hela havs- och skärgårdsmiljön. Liksom för det småskaliga fisket, som är centralt för lokala kustsamhällen som förädlar fisk och utvecklar turism. För att förbättra situationen krävs mer forskning men framför allt krävs politisk handlingskraft.

Moderaterna har länge varit oroade över läget för Östersjön. De senaste åren har vi därför avsatt mer medel för havsforskning samtidigt som vi har legat på regeringen för att de ska agera för att skydda kustlekande bestånd av sill/strömming. Men inget har hänt. Detta har lett till många förlorade år för Östersjön. Men en ny rapport kanske kan lösa regeringen från sin rådande handlingsförlamning.

Det är Havs- och vattenmyndigheten som föreslår just det som fiskare, forskare och moderater har fört fram de senaste åren. Att trålgränsen i Östersjön bör flyttas ut så att sill och strömming får ökat skydd för att leka och växa till. Att större fartyg inte ska tillåtas fiska innanför trålgränsen och att regeringen omgående ska få till en process så att även finska och danska fartyg omfattas. Moderaternas förslag om att revidera den rådande förvaltningsplanen berörs till del av expertmyndigheten, som påtalar behovet av att införa en adaptiv förvaltning. Det låter bra. OM det blir verklighet. För regeringen är del av problemet.

I över två år har nämligen MP- och S-regeringar hukat för dessa frågor med hänvisning till den sittande utredning som nu har lagts fram. När därför även regeringens egen expertmyndighet föreslår det som forskare, fiskare och andra har sagt i åratal, kan de inte gömma sig längre.

På bordet finns åtskilliga förslag som är redo att genomföras. Nu måste regeringen agera. Men inte genom fagert tal och förhalningsteknik, utan med konkret handling. Vi Moderater kommer fortsätta att driva på för att 2022 ska bli en vändpunkt. Det är ett måste för Östersjön och för kommande generationers bästa.

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd Kalmar kommun
Pär-Gustav Johansson, (M) oppositionsråd Region Kalmar län
Betty Malmberg (M), riksdagsledamot för Östergötland

Ta ställning och dela artikeln