8 september, 2022

Debatt: För den som väntar på operation är väntan alltid för lång

Under de senaste veckorna har media rapporterat om Region Kalmar läns följsamhet av den nationella vårdgarantin. Var tredje patient får inte sin operation eller behandling inom garantin, det vill säga 90 dagar.

Men det är inte första gången smärtsamma patientberättelser når allmänheten. Hur livssituationen ställs på ända när patienterna vecka efter vecka får leva med smärtor och besvär som hade kunnat åtgärdas mycket tidigare.

Men i Kalmar län är det inte bara till operationer som köerna är för långa. Under åren har väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin varit långa, och behöver man en hörapparat så får man också förbereda sig på att vänta.

Vi i Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna anser att vård i tid är en av de absolut viktigaste frågorna att lösa under kommande år. Vi vet att väntetiderna dels beror på den eskalerande personalbristen. Vi har presenterat en rad konkreta lösningar kring lönestruktur, arbetsmiljö och arbetstider och vi ska vid en valseger direkt öka takten på reformarbetet samt sätta personalfrågan högst på agendan för alla chefer och politiker.

Men vi vet också att köerna i sjukvården beror på Socialdemokraternas iver att snabbt stänga vårdplatser på sjukhusen. Vi anser precis som andra partier att reformen ”nära vård” är viktig, men den får aldrig ske på bekostnad av tillgängligheten till våra tre sjukhus.

Nu när hösten nalkas ser vi att hela avdelningar stängts, exempelvis palliativa enheten i Västervik, och att många av de vårdplatser som ”sommarstängdes” nu inte avses öppna igen till hösten.

Detta leder givetvis till att konkurrensen kring de vårdplatser som finns kvar blir hårdare och att operationer inte kan utföras då patienterna inte kan läggas in i anslutning till ingreppet.

Så här kan det inte fortsätta. Nu är det dags att vända på utvecklingen. Vi vill öppna upp de stängda vårdplatserna, bemanna med personal som trivs och mår bra på jobbet samt erbjuda vård i annan region eller hos en annan aktör när regionen inte lyckas leva upp till vårdgarantin. Dessutom måste patienterna få hjälp att snabbt få rätt information om var väntetiderna är kortast, till exempel via 1177.

Man brukar säga att den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge. Men för den som väntar på sin operation, är väntan alltid för lång.

Malin Sjölander (M), regionråd
Jimmy Loord (KD), regionråd
Johanna Wyckman (L), regionråd

Ta ställning och dela artikeln